Matematikte Teknolojiyle Etkin Uzaktan Eğitim

Matematikte Teknolojiyle Etkin Uzaktan Eğitim
Proje, matematik öğretmenlerinin öğrencilerin öğrenme deneyimlerini teknolojiyle geliştirmesini sağlayarak uzaktan eğitimde etkinliği artırmayı amaçlıyor.

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Şubesi ve Ar-Ge Birimi iş birliğiyle hazırlanan, Matematik Öğretmeni Dr. Sevinç Taş tarafından sunulan 'Yeni Nesil Öğrenme Ortamlarında Matematik Eğitimi: Teknoloji Uygulamaları' projesi, TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında Türkiye genelindeki 45 projeden biri olarak seçilerek Karaman'a önemli bir başarı getirdi.

Proje Bilgilendirme Atölyeleri Meyvesini Veriyor

Son üç yıldır Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Şubesi ve Ar-Ge Birimi, düzenli olarak öğretmenlere yönelik proje hazırlama ve bilgilendirme atölyeleri düzenliyor. Bu etkinlikler, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmanın yanı sıra, yetenekleri ortaya çıkararak başarılı projelerin oluşmasını sağlıyor. İlk kez katılan Dr. Sevinç Taş, atölyelerden ilham alarak proje yazmaya karar verdi. Süreci dikkatle izleyerek Ar-Ge Birimi ile sürekli iletişim halinde olan Sevinç Taş, ilimiz adına TÜBİTAK 4005 projelerinde önemli bir başarı elde etti.

Teknoloji Destekli Matematik Öğretimi, İlköğretim Matematik Öğretmenlerine Yönelik Yenilikçi Proje

Proje, matematik öğretmenlerinin öğrencilerin öğrenme deneyimlerini geliştirmelerine yardımcı olmak için teknolojik araçları etkin bir şekilde kullanmalarını hedeflemektedir. Bu çerçevede, yapay zeka araçları, web ve mobil uygulamalar, artırılmış gerçeklik teknolojisi ve dinamik matematik yazılımları gibi çeşitli teknolojik araçlar tanıtılacak ve öğretmenlere uygulamalı eğitimler sunulacak.

Proje özellikle uzaktan eğitim ortamlarında matematik öğretimine hazırlıklı olmayı vurgulamakta ve öğretmenleri bu alanda desteklemektedir. Katılımcılar, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ortaokullarda görev yapan ilköğretim matematik öğretmenlerinden seçilecek. Proje sürecinde katılımcıların kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesi için çeşitli ölçme-değerlendirme yöntemleri kullanılacaktır.