Türk Sağlık-Senʹden Ağız ve Diş Sağlığı için Teklif

Türk Sağlık-Senʹden Ağız ve Diş Sağlığı için Teklif
Türk Sağlık Senden Teklif
Türk Sağlık Sen Karaman Şubesi Ağız ve Diş Sağlığı haftası dolayısıyla mesaj yayınladı. Yayınlanan mesajda Ağız ve Diş Sağlığı çalışanlarının sorunlarının olduğunu iddia ederek sorunların çözülmesi istendi.
 
İşte Türk Sağlık-Senʹin mesajı ; İçinde bulunduğumuz hafta Ağız ve Diş Sağlığı Haftasıdır. Türk Sağlık-Sen olarak ilimizde ağız ve diş sağlığı merkezlerinde, hastanelerde zor şartlarda görev yapan tüm ağız ve diş sağlığı çalışanlarının haftasını kutluyoruz.  
Ağır ve zor çalışma koşullarına özellikle dikkat çekmek istiyoruz. Çünkü Ağız ve Diş Merkezleri ile Diş hastanelerindeki çalışma koşulları nedeniyle çalışanlar sağlıklarını riske atarak hizmet sunmaya çalışmaktadırlar. Hazırlanan raporlar göstermektedir ki, diş protez teknisyenlerinin sıklıkla kullandığı zehirli ve zararlı kimyasal maddelere, Silika tozlarına, çapraz enfeksiyon riskine ve sıklıkla havalandırması yetersiz ortam koşullarına maruz kaldığı anlaşılmıştır.   Bu ağır sağlık koşulları ve tüm olumsuzluklar, diş protez teknisyenlerinde çeşitli sağlık sorunlarına yol açmıştır.
            Bu nedenle laboratuarların fiziki (ısınma, havalandırma, aydınlatma vb.) ve hijyenik koşullarının sağlığa uygun şekilde düzenlenmesi, çalışma koşullarını iyileştirici tedbirlerin alınması gerekmektedir. Ayrıca hastalık riski oluşturacak materyallerin bulunduğu ortamda çalışan personele; materyallerin yan etkileri ve korunma yolları ile ilgili periyodik olarak hizmet içi eğitim verilmeli ve sağlık taramalarının düzenli olarak yapılmalıdır.
Böylesine risklerle hizmetin verildiği laboratuarlar riskli birimler kapsamına alınmalıdır. Meslek hastalığına yakalanan personele meslek tazminatı ödenmelidir. Yıllık izinlere ilave olarak kimyasal etki mazuriyeti izni verilmelidir.

           
Diş hekimlerinin de sorunları artarak devam etmektedir. Bugün diş hekimlerinin uzmanlaşmalarını sağlayacak bir düzenleme hayata geçmemiştir. Sözleşmeli diş hekimi alımı tüm karşı çıkışlara rağmen ısrarla sürdürülmektedir. Doktorların sözleşmeli istihdamına son verilirken diş hekimleri için bu uygulamanın sürdürülmesine artık son verilmelidir. Sözleşmeli diş hekimleri kadroya alınmalıdır. Tabip ve diş hekimleri arasındaki yan ödeme farkları da oldukça yüksektir. Diş hekimlerinin de pratisyen hekimler ile eşitlenmesi gereklidir. Diş hekimlerinin hasta yükü azaltılmalıdır.  
Ağız Diş Sağlığı Merkezlerinde yatan hasta olmadığından yemek ücreti sorunu ortaya çıkmakta ve çalışanları mağdur etmektedir. Bazı kurumlarda çalışanlardan yemek parası kesilmesi, kesintisiz hizmet veren bazı sağlık merkezlerinde ise çalışanlar her öğlen ne yemek yiyeceğiz, nerede yiyeceğiz sorunlarıyla baş başa bırakılmıştır. Yataklı Tedavi Kurumları yönetmeliğine A.D.S.M.’lerle ilgili maddede yer alan “hastalar için hazırlanmış yemekten çalışan personelde ücretsiz yararlanır” ifadesindeki “hastalar için hazırlanmış” kısmı ilgili maddeden çıkarılarak çözülebilir. Zaten kamu A.D.S.M.’leri yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliğine göre kurulmuş ve buna göre yönetilmekte olduğu için bütün bu yataklı tedavi kurumları kapsamına giren birimlerden yemek ücreti alınmamalıdır. 
Sorunların çözüme kavuşturacak, çalışanların sağlıklı bir çalışma ortamında hizmet vermesini sağlayacak düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi temennisiyle tüm Ağız ve Diş sağlığı çalışanlarının haftasını bir kez daha kutluyoruz.