Türk Sağlık-Senʹden açıklama

Türk Sağlık-Senʹden açıklama
Türk Sağlık-Sen Ebeler haftası dolayısıyla basın açıklaması yayınladı.

Karaman Türk Sağlık Sen Karaman Şube Başkanı Murat Akkuş bir basın açıklaması yayınladı.

Yayınladığı mesajda; 
 21-28 Nisan arasında kutlanan Ebeler Haftasını ne yazık ki sağlıkta yaşanan bir cinayetle karşılıyoruz. Gaziantep’te Dr. Ersin Arslan’ın bir hasta yakını tarafından katledilmesi hepimizin yüreğini yakmıştır. Bu vahşet artık bardağı taşırmıştır. Doktorlarımızdan ebelerimize kadar tüm sağlık çalışanları hayatlarından endişe eder bir halde sağlık hizmeti yürütmektedirler. Biz Ebeler haftası vesilesi ile de öncelikli olarak sağlıkta şiddetin son bulması için çağrıda bulunuyoruz. Tüm kurumları ve yetkilileri bu konuda sorumluluk almaya davet ediyoruz. Ülkemizde 48 Bin 498 ebe görev yapmaktadır. Fakat temel görevi anne ve bebek sağlığı gibi ülkenin geleceğine sağlık hizmeti sunmak olan 48 Bin Ebe ne yazık ki sorunlar yumağının içinde bırakılmışlardır. Görev tanımlamaları ile ilgili belirsizlik nedeniyle sağlık kurum ve kuruluşlarında mesleklerini gereği gibi icra edememektedirler. Her ne kadar Sağlık Bakanlığı ebeyi ana-çocuk sağlığı hizmetlerini yürüten, doğum öncesi, doğum, sonrası hizmetleri veren, doğum yaptıran 0-6 yaş grubu çocuk beslenme ve aşıları yapan kişi olarak tarif etse de bu tarifin uygulamaya dönüştürülmediğini görmekteyiz. Ebelerimizin branşları dışında başka işlerde de çalıştırılmaya zorlanmaktadırlar.
İlçelerde kaymakamların keyfiyetine göre hapishanelerde kadın ziyaretçilerin üst aramasında çalıştırılmak gibi hukuka aykırı görevlendirmelere bile maruz kalmaktadırlar. Yöneticilik hakkı tanınmayarak kariyer yapmalarının önüne engel çekilmiştir.

Özellikle taşrada kreş ve lojman sıkıntısı nedeniyle sıkıntı yaşamaktadırlar. Aile hekimliği sisteminde görev yapan ebelerden tutunda vekil ebe hemşire olarak görev yapanlara kadar farklı istihdam modelleri ile farklı haklar tanımış, çeşitli sorunlarla karşı karşıya bırakılmışlardır.

Türkiye 100 Bin kişiye düşen ebe sayısı 64’dür. Avrupa birliğinin ortalamasının 36 olduğu düşünüldüğünde bu sayının yüksek olması önemlidir. Fakat Avrupalı ebelerin mali ve sosyal hakları ile karşılaştırıldığında ebelerimizin Avrupalı ebelerin çok gerisinde olduğunu görmekteyiz. Özellikle vekil ebe hemşirelik istihdam modeli ile çok düşük ücretlere, kısıtlı mali ve sosyal haklara mahkûm edilmektedirler.

Bu milletin geleceği olan bebeklerine ilk sağlık hizmetini sunarak çok önemli bir görevi yerine getiren ebelerin sorunlarına çözüm üretmek bu ülkenin yöneticilerinin öncelikli vazifesi olduğunu düşünüyoruz. Siyasetçiler ve yöneticiler unutmamalıdır ki, ebelerin her sorununu çözüme kavuşturmak adına atılacak her adım bu ülkenin geleceğine yapılacak bir hizmettir.

48 Bin ebe arkadaşımızın da artık sabrı taşmak üzeredir. Sorunlarına çözüm beklemektedirler. İfade etmek isteriz ki ebelerimizin Sağlık Bakanlığı’ndan istedikleri bu haftada sorunlarının çözüldüğünü görmektir. Beklentileri göstermelik kutlamalar değil, mağduriyetlerinin giderilmesidir. Türk Sağlık-Sen olarak sorunlarının çözümüne vesile olması dileğiyle anne ve bebek sağlığının şifa eli olan, yurdun dört bir yanında özverili ile görev yapan tüm ebelerimizin ebeler haftasını kutluyoruz.

Hepinize Teşekkür Ediyor Saygılar Sunuyorum.