SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ UYARDI

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ UYARDI
Karaman Belediyesi halkı uyardı
Karaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü halkı satıcılara karşı uyardı.
Yapılan açıklamada Son yıllarda çıkan Su arıtma cihazların esasında kandırmaktan ibaret olduğunu ve halkın bu satıcılara karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı.
 
Karaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamda şunlar söylendi; “Son zamanlarda ilimizde bazı su arıtma cihazı satan pazarlamacılar kapı kapı dolaşarak deney adı altında çeşitli hilelerle Belediyemiz içme sularını kötüledikleri yönünde ihbarlar almaya başladık. Söz konusu pazarlamacılar arıtma işlemi sırasında çeşitli hilelere başvurmaktadırlar. Pazarlamacıların yaptığı temel olarak suyun kimyasal yapısından kaynaklanan ve dışarıdan müdahale ile gerçekleşen elektroliz olayıdır. Su arıtma cihazı pazarlayabilmek için zengin mineralli doğal kaynak sularını elektrolizle bulanıklaştırıp, arıttıkları çeşme suyu ile mukayese ediyorlar. Özellikle evlere ve işyerlerine giden arıtma cihazı satıcıları görsel olarak tüketicileri etkilemekte, uyguladıkları ‘’Suyun Elektrolize Edilmesi’’ yöntemi ile adeta bir çeşit illüzyon yapmaktadır. Suyun elektrolize edilmesi demek’’elektrik akımı’’ verilmek suretiyle doğal kaynak suyunun içerisindeki doğal minerallerin ‘’ayrıştırılması’’ demektir. Suya verilen elektrik akımı sayesinde sudaki sağlığa yararlı ve gerekli doğal mineraller tabiattaki doğal renklerine geri dönüşür ve suyun rengi bir anda değişir. Saf sularda ise mineraller olmadığı için elektrolize gerçekleşmeyecek ve suda renklenme olmayacaktır. Mineralsiz suyun insan sağlığına herhangi olumlu bir katkısı yoktur.
 
Yapılan çalışmada biri alüminyum biri demir olan iki elektrot su içerisine aynı anda batırılarak elektrotlara akım uygulanmakta, meydana gelen elektroliz olayı sırasında demir elektrottaki demir çözünmekte ve demir (III) hidroksit ortaya çıkmaktadır. Bu sırada da suda renklenme ve partiküller oluşmaktadır. Renklenme kullanılan elektrotun demir, mangan, bakır gibi değişik metallerin cinsine göre de aynı suda değişik renkte olacaktır. Bu iyon hızı suda çözünmüş madde miktarına ve uygulanan elektriğin optimum voltajına bağlıdır. Çözünmüş maddesi az olan sular elektriği daha az ilettiğinden demir elektrotun çözünmesi daha yavaş olur ve suda daha az renklenme olur. Örneğin saf su, elektriği hiç iletmediği için (söz konusu pazarlamacıların kapı kapı dolaşarak halka satmaya çalıştığı filtrelerden elde edilen su saf sudur ve hiçbir mineral içermediği için insan sağlığına her hangi bir olumlu katkısı yoktur) elektroliz olayı gerçekleşmeyecek, dolayısıyla demir katodun suda çözünmesi gerçekleşmeyecek ve suda renklenme olmayacaktır. Demir elektrodu ile oluşan renk, demir yerine bakır kullanılırsa mavi-yeşil, mangan kullanılırsa siyaha yakın olacaktır. Bu renklenmeler tamamıyla elektroliz olayı sonunda suda çözünen elektrotların (demir, bakır, mangan) oluşturduğu kimyasalların renkleridir. İçine konulan suyla bir ilgisi yoktur. Sadece suyun memba suyu ya da maden suyu olması yani içindeki doğal minerallerin az ya da çok olması renklenme veya çökmenin az ya da çok olmasına sebep olur. Hatta bu durumun ispatı için saf suya elektrotları daldırdığınızda hiçbir çökme olmazken o anda bir miktar tuz ilave ederek çökmenin görülmesiyle anlaşılır.
 
Karaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü olarak ilimizin en güzel suyunu en temiz ve en güvenilir yöntemlerle halkımıza sunarken, halkımıza da gerekli olan su kullanma bilincini aşılamayı görev kabul ediyoruz. Diğer yandan halkımızı kandırmaya çalışan bu tür kötü niyetli kişilerin Belediyemize bildirilmesini ve bu insanlara inanmamalarını istiyoruz. Belediyemiz su analiz sonuçları internet sitemizde yayınlanmaktadır. Sayın halkımıza önemle duyurulur” denildi.