SOSYAL REFAHI GERÇEKLEŞTİRME PROJELERİ

SOSYAL REFAHI GERÇEKLEŞTİRME PROJELERİ
HAS Parti Karaman Milletvekili adayı Av. Abidin ÇAĞLAYAN esnaf gezilerine devam ediyor.
Çağlayan, yapmış olduğu basın açıklamasında, “Ak Partinin uyguladığı Fischer-Derviş-Erdoğan ekonomi modeli sonucunda, Dünyanın en büyük ekonomileri arasında 17. olan Türkiye, kişi başına milli gelir sıralamasında 57. sıradayken Beşeri Gelişme Endeksi’nde 83. sıradadır. Türkiye’de halkın % 24’ünün açlık, % 85’inin yoksulluk sınırı altında yaşadığı görülmektedir. Toplumun % 90’ı destekle yaşar hale geldi, % 95’i ise borçlandırıldı. Bu sistem sürdürülebilir değildir” dedi. 
 
Çağlayan, “Has Parti iktidarında açlık sınırı altındaki her haneye ortalama 600 TL vatandaşlık maaşı ödenecektir. Böylece her hanenin geliri açlık seviyesinin üstüne çıkarılacaktır.
 
Emeklilerin refahını arttırma
2 milyon SSK, 600 bin Bağ-Kur emeklisi Türk-İş’in 4 kişilik bir aile için açıkladığı açlık sınırı olan 870 TL’nin altında maaş almaktadır. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Has Parti iktidarı bu maaşları insanca yaşanabilir bir düzeye çekecektir. İktidarımızın ilk gününde bu maaşlar derhal 870 TL’ye çıkartılacaktır. Has Parti iktidarının ilk icraatlardan biri de Bağ-Kur’lular için kişi başına ortalama aylık 400 TL, SSK’lılar içinse kişi başına 150 TL fark ödenecektir.
 
Asgari ücretin vergiden muaf tutulması Şu anki asgari ücret, azami köleliktir. Has Parti iktidarında asgari ücret belirlenirken sendikalarca hesaplanan yoksulluk sınırı esas alınacaktır.
2011 yılı asgari ücret tutarı brüt 795,60 TL, net 629,96 TL’dir. TÜRK-İŞ hesaplamasına göre açlık sınırı 870 TL olduğuna göre, tespit edilen net asgari ücret açlık sınırının yüzde 65’ini karşılamaktadır.
Has Parti iktidarında asgari ücret vergiden muaf tutulacaktır.
Kamudaki taşeron işçiler kadroya alınacaktır.
Üniversite öğretim elemanlarının gelirleri iyileştirilecektir.
İlk ve ortaöğretim öğrencilerine beslenme desteği yapılacaktır.
İlk ve ortaöğretim öğrencilerine servis desteği yapılacaktır.
Üniversite öğrencilerine burs ve yurt desteği verilecektir.
 
İşsizliğe çözüm programı
Aşağıdaki tedbirler alınarak 2 milyon 700 bin kişiye bir yıl içinde iş temin edilecektir.
Atama bekleyen 250 bin öğretmenin derhal atamaları yapılacaktır.
Köyüne dönen herkese 50 koyun (veya eşdeğer büyükbaş) verilecektir. Bu yolla 200 bin kişiye iş sağlamak mümkündür.
Yurt genelinde ağaçlandırma seferberliği başlatılacaktır. Bu yolla asgari ücretle 200 bin kişi istihdam edilecektir.
Kalkınma Ajansları aracılığıyla öncelikle gençler ve eğitimliler olmak üzere 1 milyon insana istihdam olanağı sağlanacaktır. Bunun için her yıl bütçeden GSYİH’nın % 1’i oranında “kalkınma transferi” ödeneği konulacaktır.
Kayıt dışılığı önlemek için 10 bin vergi, 10 bin sosyal güvenlik denetmeni istihdam edilecektir. Bu yolla 20 bin üniversite mezununa iş bulunmuş olacaktır.
Tarım ve hayvancılık desteklemelerinin yerinde denetlenmesi amacıyla 10 bin veteriner hekim ve ziraat mühendisi istihdam edilecektir.
Bu şekilde toplam istihdam edilecek insan sayısı 1 milyon 680 milyondur, bunların toplam maliyeti ise 21 milyar 480 milyon TL’dir.
Bu şekilde 4 kişinin istihdamı çarpan etkisi ile özel sektörde 1 kişinin iş bulmasını sağlayacaktır. Bu şekilde 420 bin kişi iş bulmuş olacaktır.
İstihdam artışı ile dar gelirlileri önceleyen sosyal politikaların iç talebi, ‘gerçekçi kur’un da dış talebi teşvik etmesi sonucu ortaya çıkan istihdamı sağlayıcı büyüme ile ayrıca 500 bin kişinin iş bulacağı ön görülmektedir.
Mayınlı arazilerin organik tarıma açılması ile de 100 bin kişiye iş olanağı sağlanacaktır.” Dedi.