Sigorta sisteminde yeni çalışmalar

Sigorta sisteminde yeni çalışmalar
Konya SGK İl Müdürü Cem Dinç ve KTO ve TOBB Türkiye Sağlık Kurumları Meclis Başkanı Dr. Seyit Karaca’a ortak bir açıklama yaptı.
SGK Mensuplarına Özel Hastane Yolu kapanmıyor
Yeşil kartlılar, kimsesizler ve köy korucuları gibi bazı hasta grupları için Özel Hastanelerin yolu açılıyor.

KTO ve TOBB Türkiye Sağlık Kurumları Meclis Başkanı Dr. Seyit Karaca son günlerde basında yer alan “SGK mensuplarının özel hastanelerden hizmet almalarının kurum tarafından engelleneceğine” dair haberlere ilişkin açıklama yaptı. 

Açıklamasında, sağlık sisteminin başından beri hastaların kurumlardan hizmet alabilmelerinin belli kurallara bağlı olduğunu ifade eden Dr. Karaca, yeşil kartlıların ise bu yılbaşında Genel Sağlık Sigortası(GSS) kapsamına alındığını, ancak diğer kapsamdaki GSS mensupları gibi özel hastaneler de dâhil olmak üzere tüm sağlık sunucularına gitmelerinin önünün açılmadığını hatırlattı. 

Yeşil kartlılar Kamu hastanesinde olmayan hizmeti özel hastaneden alabilecek
Dr. Karaca yaptığı açıklamada; “Özel şartlara tabi olarak belirli bir sevk zinciri ile özel hastanelerden hizmet alabilen yeşil kartlı kişiler yılbaşından bu yana çeşitli zorluklarla karşılaşmakta idiler. Kamu hastanelerinde olmayan ancak aynı ildeki özel sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen bazı hizmetlerin aynı il veya ilçede kamuda bulunmamasından dolayı il dışına gitmesi veya aynı ildeki özel hastaneden hizmet alması seçeneklerinden, hem hastalar hem de kurum için daha makul çözüm yolu olan aynı ildeki özel sağlık hizmeti sunucularından alınmasına yol açmak için bu değişiklik yapılmıştır. Değişikliği fark ettikten hemen sonra hafta sonu tatili olmasına rağmen aradığımız kurum yetkililerinden GSS Genel Müdürü başta olmak üzere ilgili daire başkanlarından konu ile ilgili bilgiler aldık. SGK Başkanı Sayın Fatih Acar da konu ile ilgili açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirmiştir. Gelinen noktada sistemin denetim mekanizmalarının da daha olumlu bir şekilde devreye sokulmasıyla beraber özelden hizmet amanın kamuya göre daha ucuz olduğu için SGK tarafından da tercih edileceğini düşünüyorum.’ Sözlerini kullandı. 

 Dr. Karaca, hizmet zammı ve kadro gibi diğer sorunlara da SGK ve Sağlık Bakanlığından bu süreçte çözümler beklediklerini ifade etti.

Özelden hizmet alımı aynı şekilde devam edecek
Konuyla ilgili bilgi veren SGK İl Müdürü Cem Dinç ise “Mevzuat okuma tekniğinden
kaynaklanan yanlış anlaşılmalar nedeniyle kamuoyunun tedirgin edildiğini, sağlık hizmet sunumu açısından özelden hizmet alan GSS kapsamındaki hastaların aynı şekilde hizmet almaya devam edeceğini” belirtti. Bazı kanser vakaları veya hiper barik oksijen tedavisi gibi tedavilerde kamuda hizmetin olmaması nedeniyle kamu hizmet sunucularından alınamadığı durumlarda yeşil kartlı hastaların diğer illere gönderilmesi yerine kendi ilinde tedavi görebilmesi ve özel sağlık hizmet sunucularından hizmet alınabilmesi amacıyla bu düzenleme yapılmıştır” şeklinde konuştu.

 Cem Dinç; “İlgili tebliğin üçüncü maddesi sağlık hizmet sunucularına müracaat ve yükümlülükler maddesidir, bunun alt maddelerinde ise 3.1.1.A’dan itibaren bu değişikliğin 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının açılımının belirtildiği bu kişileri kapsamaktadır. Kanunun ilgili bölümünün aşağıdaki gibidir;
c) Yukarıdaki (a) ve (b) bentlerine göre sigortalı sayılmayanlardan;
1) Harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak,
Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile
içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan
vatandaşlar, (Yeşil kartlılar)
3) 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz
Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan
kişiler,
9) 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasına
göre görevlendirilen kişiler ile aynı Kanunun ek 16. maddesine göre aylık alan kişiler,
(Köy korucuları) 

Kanunun ilgili bölümünde tamamen yeşil kartlı, 65 yaş üzeri muhtaçlık, güçsüzlük ve kimsesizlik maaşı alanlar ve köy korucularının tarif edildiğini belirten Cem Dinç,  “ Kurumla bizlerin yaptığı görüşmelerde de Sayın Karaca’nın belirttiği ifadeler kullanılmıştır. Kurumlarının gündeminde sigortalıları endişeye sevk edecek bu gibi konuların kesinlikle bulunmamaktadır.” Diyerek açıklamasını tamamladı.