SGK İl Müdürü Yılmaz Uyardı

SGK İl Müdürü Yılmaz Uyardı
Karaman Sosyal Güvenlik İl Müdürü Yaşar YILMAZ İşverenleri uyardı.

Kurumumuz tarafından e-Devlet uygulamalarının geliştirilmesi, bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması, hizmet kalitesi ve verimliliğin artırılması yönünde yapılan çalışmalarda gelinen aşamalardan birisi olan aylık prim ve hizmet belgelerinin e-Sigorta kanalıyla gönderilmesine ilişkin uygulamada değişiklik yapılmış olup, bir sigortalı çalıştıran işverenlerimizin, gerek aylık prim ve hizmet belgelerini, gerekse ilk ve tekrar sigortalı işe giriş bildirgelerini Kuruma yasal süresi içinde e-sigorta kanalıyla gönderme zorunluluğu getirilmiştir.Yaşar Yılmaz Bu nedenle özel işyerleri tarafından 01.10.2009, resmi işyerleri ise 15.10.2009  tarihinden itibaren işçi çalıştırılan işverenlerimiz sigortalı sayısına bakılmaksızın e-sigorta kanalıyla ilk ve tekrar işe giriş bildirgelerini Internet ortamında vermeleri gerekmektedir. İlk ve tekrar sigortalı işe giriş bildirgeleri Kuruma elden verildiği takdirde,  5510 sayılı kanunun 102’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi uyarınca verilen her bir belge için ayrı ayrı  idari para cezası uygulanacaktır.
Bu itibarla bir sigortalı çalıştırıp, aylık prim ve hizmet belgesini elden Kuruma veren işverenlerimizin mağdur olmamaları için gerekli müracaatları İl Müdürlüğümüze yaparak şifre talebinde bulunmaları gerekmektedir.’’dedi