Sağlık il müdürlüğüne ebe ve hemşire alımı yapılacak

Sağlık il müdürlüğüne ebe ve hemşire alımı yapılacak
Karaman sağlık il müdürlüğü ebe ve hemşire alımı yapacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 02.07.2008 tarih ve 126308 sayılı yazısı doğrultusunda İlimizde halen boş olan 13 ( on üç ) adet köy sağlık evlerine 657 Sayılı Kanunun 175.maddesinde belirtilen hükümlere göre ücret ödenmek, öncelikli ebe olmak üzere vekil ebe -hemşire alımı yapılacaktır.

İstifalar ve çeşitli nedenlerle halen boş olan köy sağlık evlerine yerleştirme yapılacaktır.

Sağlık Meslek Yüksekokulu veya Sağlık Meslek Lisesi (Ebelik, Hemşirelik veya Ebelik – Hemşirelik alanından) mezunu olanlardan ve öncelikle sağlık biriminin bulunduğu yerde veya ilde ikamet edenlerin müracaatları kabul edilecektir.

İhtiyaçtan fazla müracaat olması halinde öncelik sırasına göre lisans mezunu, ön lisans mezunu ve lise mezunu olmak üzere KPSS puanı yüksek olandan başlanarak alım yapılacak olup, müracaat edenler arasında yeterli sayıda KPPS puanına sahip aday bulunmaması halinde ise diploma notu usulüne göre alım yapılacaktır.

Personel açığı bulunan sağlık evlerinde öncelikle Ebe istihdamı yapılacak,  yeterli sayıda ebe müracaatı bulunmaması halinde hemşire istihdamına gidilecektir,

 

MÜRACAATLAR 08.03.2012 TARİHİNDEN İTİBAREN 23.03.2012 TARİHİ MESAİ BİTİMİNE KADAR

·        İL MERKEZİNE BAĞLI KURUMLAR İÇİN SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE,

·        İLÇELERE BAĞLI KURUMLAR İÇİN KAYMAKAMLIKLARA,

 

AŞAĞIDA İSTENİLEN BELGELERLE BİRLİKTE BAŞVURU YAPILACAKTIR.

MÜRACAAT İÇİN İSTENİLEN BELGELER

·   Nüfus cüzdanı veya onaylı örneği (18 yaşından küçükler için, 657 sayılı Kanunun değişik 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası gereğince kaza-i rüşt kararı veya onaylı örneği),

·   Diploma asılları veya onaylı örnekleri, diplomaların düzenlenmemiş olması halinde öğrenim durumlarını belirtmek üzere ilgili kurumlarca usulüne göre verilecek ve daha sonra diploma ve örnekleriyle değiştirilecek belgeler, (Bu belgelerde diploma notu yok ise, diploma notunu gösteren belge)

·   Başvuru tarihinden en fazla 1 ay önce, cumhuriyet savcılığından alınmış sabıka kaydı,

·   Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını gösterir, başvuru tarihinden en fazla 1 ay önce alınmış, tek hekim raporu,

·   6 adet vesikalık fotoğraf,

·   Mal Bildirim Beyannamesi,(Doldurularak kapalı zarf içinde teslim edilecektir.)

·   İkametgâh belgesi,

·   Varsa KPSS sonuç belgesi, (geçerli olan KPSS puanlarından, eğitim durumlarında değişiklik olmadığı halde KPSS adayların yüksek puanlı olan sonuç belgesinin dikkate alınması)

 

-KAYMAKAMLIKLAR VE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MÜRACAATLARI 30.03.2012

TARİHİNE KADAR DEĞERLENDİRİP SONUÇLANDIRACAKLARDIR.

İLÇE

KURUM ADI

MERKEZ

TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

GÜLKAYA SAĞLIK EVİ

MERKEZ

TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

BOYALI SAĞLIK EVİ

MERKEZ

TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

ÇUKURBAĞ SAĞLIK EVİ

MERKEZ

TOPLUM  SAĞLIĞI MERKEZİ

MORCALI SAĞLIK EVİ

MERKEZ

TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

ÇOĞLU SAĞLIK EVİ

MERKEZ

TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

LALE SAĞLIK EVİ

AYRANCI

TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

ÇAT SAĞLIK EVİ

AYRANCI

TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

KIRAMAN SAĞLIK EVİ

KAZIMKARABEKİR

TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

AKARKÖY SAĞLIK EVİ

BAŞYAYLA

TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

ÜZÜMLÜ SAĞLIK EVİ

SARIVELİLER

TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

DUMLUGÖZE SAĞLIK EVİ

ERMENEK

TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

YUKARIÇAĞLAR SAĞLIK EVİ

ERMENEK

TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

KATRANLI SAĞLIK EVİ