Sağlık hizmetlerinin faturası vatandaşa kesiliyor...

Sağlık hizmetlerinin faturası vatandaşa kesiliyor...
Sosyal güvenlikteki açığı bir türlü kapatamayan iktidar, çareyi yine vatandaşa başvurmakta buldu. Önümüzdeki yıl muayene ve ilaçtan alınan katılım payları hem artacak hem de çeşitlenecek.
17 Kasımʹdan bu yana ilaçlara daha fazla katkı payı ödeyen hastalar, Meclisʹteki yeni düzenleme yasalaşırsa, yeni katkı payları ile karşı karşıya kalacak.

Yine vatandaşın sırtında

Sağlık Bakanlığı, bütçe açığını kapatmak için önümüzdeki yıl başka yeni uygulamaları da yürürlüğe koymayı planlıyor. Önlemler arasında, devlet ve üniversite hastanelerinde muayene olanların, reçete yazıldığında katkı payı olarak artık 8 değil, 9 lira ödemesi var.
Acil de paralı olacak

Acil sağlık hizmetleri de paralı hale gelecek. Acile gidilip hiçbir işlem yapılmayan durumlarda alınan 5 liralık katkı payı 6 liraya çıkacak. Telefonla randevu sistemi de ücretli hale gelecek. Önümüzdeki yıl Alo 182 MHRS Çağrı Merkeziʹni arayarak canlı operatörle görüşme yapan vatandaştan, yaklaşık 4 lira ücret alınacak.

Sosyal güvenlikteki açığı bir türlü kapatamayan Devlet, çareyi yine vatandaşa başvurmakta buldu. Önümüzdeki yıl muayene ve ilaçta alınan katılım payları hem artacak hem de çeşitlenecek. 17 Kasımʹdan bu yana ilaçlara daha fazla katkı payı ödeyen hastalar, Meclisʹteki yeni düzenleme yasalaşırsa, yeni katkı payları ile karşı karşıya kalacak. Çünkü SGKʹya oranları yeniden belirleme yetkisi veriliyor.

Uygulamaya konulan tasarruf tedbirleri, devletin sağlık harcamalarını azaltmayı başaramadı. 2010 yılında 26,7 milyar lira açık veren Sosyal Güvenlik Kurumuʹnun bu yılki açığının 36,5 milyar liraya ulaşması bekleniyor. Yeni yılda ise hedef sosyal güvenlik kurumu açığını 25,5 milyar lira seviyesine çekmek.

Yüzde 5 fazla ödeme

En önemli çözüm yöntemi ise, vatandaştan alınan katkı payı ücretlerinin artırılması, çeşitlendirilmesi ve gereksiz ilaç kullanımının azaltılması olarak görüldü. İlk uygulama 17 Kasımʹda yayınlanan bir tebliğle başladı. Tebliği ilaç fiyatlarını düşürecek diye beklenirken, devletin katkı payı azaltılınca, hastalar yüzde 5 daha fazla bedel ödemeye başladı.

Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile ödeme limitlerinde değişiklik yapılması nedeniyle çıkan farklar vatandaşa ek fatura olarak yansıyor.

Yeni yılda yeni ücretler

Tasarruf tedbirlerinin ikinci aşamasını, Çalışma Bakanlığıʹnın hazırladığı ve geçtiğimiz hafta Meclisʹe sunulan hükümet tasarısı oluşturuyor. Tasarı 2012ʹdeki sağlık hizmetlerinden alınan bedellerde bir dizi artışı öngörüyor.

En önemli yenilik, birinci basamak sağlık hizmetlerinden aile hekimliği uygulamasının artık ücretli hale getirilmesi. Sağlık ocaklarındaki aile hekimine başvuran hastalardan, en az 3 TL ücret alınacak. Reçete bedeli olarak belirlenen katılım payı, ilaçlar alınırken eczanede tahsil edilecek.

Ayrıca ayaktan tedavi ve diş hekimi muayenelerinde hasta, 2 lira katılım payı ödeyecek.

Başka yeni bir uygulama da, bir reçetede 3 kalem ilaçtan sonraki her ilaç kalemi için 1 TL ek ödeme getiriliyor. Eğer doktor 4 ilaç yazmışsa 4 TL, 5 ilaç yazmışsa 5 TL reçete bedeli ödenecek. Türkiye genelinde reçetelerin yüzde 46ʹsını aile hekimleri yazıyor. Bu şekilde hedeflenen tasarruf 1,2 milyar lira.

Yeni düzenlemeyle, SGKʹnın ödeme listesinden çıkarılan ilaçların fiyatı iki-üç katı artacak. Öte yandan ilaçta emeklilerden alınan yüzde 10 ve çalışanlardan alınan yüzde 20ʹlik katılım payları da sürecek.

Yatan hastalar da katkı yapacak

SGK, tasarı kanunlaşınca tedavilerde de katılım payını artırıp azaltabilecek. Tasarıdaki 6. maddenin gerekçesinde, ilaç kullanımında tasarrufu özendirmek maksadıyla, reçetede yer alan her bir ilaç kalemi veya kutu adeti için 3 TLʹyi geçmemek üzere katılım uygulaması konusunda SGKʹnın yetkili kılındığı belirtilirken, ayrıca kuruma önümüzdeki dönemde katılım paylarını yeniden artırma yetkisi verildiğine dikkat çekiliyor.

Açığı kapatmada yatan hastalardan da katkı payı alınması planlanıyor. Yatarak tedavilerde SGK tarafından karşılanan sağlık hizmetlerinde, bedelin yüzde 1ʹine kadar katılım payı alınması gündemde.

Eczacılar isyanda

Eczacılar, ilaç fiyatlarındaki düzenleme ve katkı paylarındaki artışa ilişkin yeni tasarıyı eleştiriyor. Sağlık alanındaki düzenlemelerin ilaç sektörünün talepleri doğrultusunda gerçekleştirildiğini savunan eczacılar, ilaç ücretleri düşmesine rağmen sosyal güvencesi bulunanların ilaca daha fazla para ödediğini vurguluyorlar. İlaçta tasarruf denildiğinde hastanın cebinden ve eczacının rafından almanın ilk akla gelen şey olduğu belirtiliyor.