ÖZGÜRLEŞTİREN BİR EĞİTİM SİSTEMİ KURACAĞIZ

ÖZGÜRLEŞTİREN BİR EĞİTİM SİSTEMİ KURACAĞIZ
Çağlayan, yapmış olduğu basın açıklamasında, ÖZGÜRLEŞTİREN BİR EĞİTİM SİSTEMİ KURACAĞIZ dedi.
HAS Parti Karaman Milletvekili adayı Av. Abidin ÇAĞLAYAN, İmam-Hatipler Derneği ve Eğitim-Bir Sen’i ziyaret etti. Belde, köy ve esnaf gezilerine devam etti. Çağlayan, yapmış olduğu basın açıklamasında, “ÖZGÜRLEŞTİREN BİR EĞİTİM SİSTEMİ KURACAĞIZ” dedi.
 
Çağlayan açıklamasında, Has Parti, insanın yaratıcı muhayyilesi ve özgürlük fikri ile insanî değerleri geliştiren, toplumsal çeşitliliğe ve zenginliğe katkı yapacak bir eğitim sisteminden yanadır. Eğitim sisteminden medeniyetin değerlerine bağlı, tasavvuru olan, sorunları ve dünyayı bilen, düşünme ve akletmeyi becerebilen, problem çözebilen, yeniliklere/değişime açık, sorumluluk duygusu ve toplumsal duyarlılık sahibi, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, girişimci, demokrat, kültürlü, inançlı, ahlaki, manevi değerleri güçlü, iletişim becerileri olan, Türkçeyi iyi kullanabilen, ekip çalışmasına yatkın, özgüveni olan ve kendini ifade edebilen gençler yetiştirmesini bekliyoruz.
 
Eğitimi özgürleştirmek için uygulayacağımız politikalar;
Has Parti özgürleştiren bir eğitim için sistemin tamamen değiştirilmesini planlamaktadır.
Bu amaçla;
Eğitim reformunun hayata geçirilmesi için bilimsel altyapı çalışmaları derhal başlatılacaktır.
Eğitim reformu hazırlanırken sistemin tüm unsurlarının aktif katılımı sağlanacaktır.
Eğitim şuraları göstermelik olmaktan çıkartılacaktır. İşin başında sık aralıklarla toplanacak eğitim şuralarında yapılacak eğitim reformunun parametreleri tespit edilecektir.
Öğretmen yetkinliği/etkinliğinin artırılması için öğretmen yetiştirme programları gözden geçirilecektir.
Öğretmenlerin işe alınmalarında mevcut KPSS’den vazgeçilecek, mesleki yeterliliği ölçecek sınav sistemi getirilecektir.
Öğretmenin eğitime odaklanmasını sağlayacak tedbirler alınacak, eleştirel düşünme becerisi kazandıran, öğrenmeyi öğreten, bilgi aktaran değil rehberlik eden öğretmenlik öne çıkarılacaktır.
Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik sistemi kaldırılacak, bu şekilde çalıştırılan öğretmenler kadroya geçirilecektir. Atama bekleyen (250 bin) öğretmenlerin atamaları derhal yapılacaktır.
Öğretmen maaşları öğretmenin yaptığı mesleğe uygun, örnek bir insan olabilecek imkânları sağlayacak şekilde arttırılacaktır.
Okul öncesi eğitime özel bir önem verilecektir.
İlköğretimde beşinci yıldan sonra çocukların yetenekleri ve velilerin talepleri doğrultusunda değişik programlara yönlendirilmesi mümkün kılınacaktır.
Zorunlu eğitim ve öğretim 5+3 şeklinde kademeli olacaktır.
Zorunlu eğitimin ikinci ve üçüncü kademesi mesleki ve teknik eğitime geçişi kolaylaştıracak şekilde programlanacak, yüksek öğretime geçişte fırsat eşitliği ilkesi esas olacaktır.
Mesleki ve teknik eğitim ile çıraklık eğitimi ve meslek edindirme kursları geliştirilecektir.
Ölçme, değerlendirme ve sınav sistemleri değiştirilecektir.
Dershane sistemine son verilecek, mevcut dershanelerin okullara dönüştürülmesi teşvik edilecektir.
Her düzeyde eğitim devletin güvencesi altına alınacak ve eğitim devlet okullarında kesinlikle bedelsiz sunulan bir kamu hizmeti olacaktır.
Her düzeyde öğrenci için kaliteli ve yeteri kadar yurt yapılacaktır.
Anadille eğitimin önündeki engeller kaldırılacak, gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra devlet okullarında da anadil eğitimine başlanacaktır.
Din eğitimi önündeki engeller kaldırılacak, herkesin inandığı dini öğrenmesi ve çocuklarına öğretmesi için gerekli alt yapı hazırlanacaktır.
Sivil toplum, çocuklar için böyle bir ortam hazırlayana kadar ilk ve orta öğrenimde seçmeli ders olarak “Din Dersi” konulacaktır.
“Din Kültürü” dersi diğer tüm dinler hakkında genel bilgi sahibi olmayı sağlayacak şekilde müfredatı değiştirilerek zorunlu ders olarak okutulmaya devam edilecektir.
Kur’an kursları için uygulanan yaş sınırlaması kaldırılacaktır.
 
Üniversite harçları kaldırılacaktır.
YÖK kaldırılacaktır.
YÖK yerine yüksek öğretim konusunda devlete düşen görevleri ve üniversiteler arasındaki koordinasyonu sağlamak üzere, üyeleri Denetim Meclisi tarafından seçilen bir üst kurul oluşturulacaktır.” Dedi.