MURAT AKKUŞ; SAĞLIK SIKINTILARI DEVAM EDİYOR.

MURAT AKKUŞ; SAĞLIK SIKINTILARI DEVAM EDİYOR.
Türk Sağlık Sen Karaman Şube Başkanı Murat Akkuş, Sorun Adaletsizliklerin devam ettiğini söyledi.
Türk Sağlık Sen Karaman Şube Başkanı Muratt Akkuş, Sağlık sektöründe Soorunların ve Adaletsizliklerindevam ettiğini söyledi.
 
Murat Akkuş; “Sağlık çalışanları kamuda devletin şifa elleri olarak çok kutsal bir hizmeti yürütmektedirler.  Özveri ile hizmet yürüten sağlık çalışanlar ne yazık ki bir 14 Mart Tıp Bayramını sorunlarla adaletsizlikler ile karşılamaktadırlar.
 
Bugün sağlık hizmetlerinin bir ekip hizmeti olduğu unutularak çalışanlar arasında ayrımcılık adaletsizlik yapılmaktadır. Farklı istihdamlarla birbirinden çok farklı mali ve sosyal haklara sahip sağlık çalışanları oluşturan iktidar, yapılan düzenlemelerde de sağlık çalışanlarının bir bölümünün faydalanmasını sağlarken bir bölümünü kapsam dışında bırakmışlardır.
 
Döner sermayelerin ek ödemelerinin emekliliğe yansımasından, Torba yasada yer alan bazı düzenlemelere kadar ne yazık ki sağlık çalışanları arasında adaletsizlikler yapılmıştır. 
 
4/B’li ve 4924’lü sözleşmeli sağlık çalışanlarının sorunlarının tek çözümü olan kadro ne yazık ki verilmemiştir. İnsanlar evlerinden, eşlerinden ayrı, sosyal hakları kısıtlı bir şekilde adeta modern köle olarak çalıştırılmaya mahkûm edilmişlerdir.
 
Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları yayınlanan yönetmeliklerle mağdur edilmişler, sıkıntılarla uğraşmak zorunda bırakılmışlardır.
 
Vekil-Ebe hemşireler düşük ücretlerle çalıştırılmaya mahkûm edilmekte ve sosyal haklardan mahrum bırakılmaktadırlar.
 
Sağlık Bakanlığı ile hizmet sözleşmesi imzalamak suretiyle görev yapan 4/Cʹliler döner sermayeden mahrum bırakılan çalışanlar olarak büyük bir haksızlığa uğramışlardır.
 
Tüm sağlık çalışanları için emeklilikte gelir kayıplarının önemli ölçüde önüne geçecek olan döner sermayenin emekliliğe yansıması hayata geçirilmemiştir.
 
Hemşirelerimizden 112 çalışanlarına kadar sağlık çalışanları şiddet olaylarına maruz kalmakta, sağlık kurumlarından ambulanslara kadar can güvenliklerinden yoksun bir şekilde hizmet üretmektedirler. Ne yazık ki sağlıkta şiddet konusunda Sağlık bakanlığı önlem almaya yanaşmamaktadır.
 
Görevde yükselme sınavında kadrolar boş kalmıştır. Görevlendirmeler ve atamalarda liyakat aranmamış haksızlıklar yapılmıştır. 
 
Tüm hizmetli arkadaşlarımız yıllardır memur sorumluluğunda çalışmalarına rağmen memur kadrosu kendilerine verilmemiştir.  Diğer bakanlıkların aksine Sağlık Bakanlığı çalışanları üvey evlat muamelesi görmeye devam etmişlerdir.
 
Kısaca değindiğimiz tüm bu yaşananlar ortadayken sağlık çalışanları nasıl 14 Mart Tıp Bayramını kutlasınlar.  Çalışanların beklentisi karşılanmadan çalışma şartları, mali ve özlük haklarında gerekli düzenlemeler yapılmadan kutlanacak bir bayram yoktur. 14 Mart ancak sorunlar çözüldüğünde bizim için bir bayram olacaktır.
 
Türk Sağlık-Sen olarak sağlık çalışanlarının gerçek bir Tıp Bayramı yaşayacağı günleri bekliyoruz. Her şeye rağmen yinede sorunların çözülmesi temennisiyle ilimizde görev yapan,  çektikleri çileye rağmen özverili bir şekilde en iyi hizmeti üreten tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp bayramını kutluyorum.