MHP SEÇİM BEYANNAMESİNİ AÇIKLADI

MHP SEÇİM BEYANNAMESİNİ AÇIKLADI
MHP Karaman Milletvekili Op. Dr. Hasan Çalış, Türkiyenin bölgesinde her bakımdam güç merkezi haline geleceğini söyledi.
MHP Karaman Milletvekili Op. Dr. Hasan Çalış, Türkiye’nin bölgesinde her bakımdam güç merkezi haline geleceğini söyledi. Çalış, “Yükselen Ülke Türkiye” vizyonunun temel hedeflerinin partisinin seçim beyannamesini oluşturduğunu vurguladı.
Siyasi istikrar ortamında, ekonomik büyüme ve sosyal gelişimi sağlacaklarına işaret eden Çalış, iktidarları döneminde top yekün bir milli seferberlik başlatacaklarını ifade etti. Demokratik bir hukuk devletini tesis edecekeklerini de sözlerine ekleyen Çalış, seçim beyannamelerinde yer alan bazı projeleri şöyle sıraladı:
-Hak ve özgürlükler konusunda dünya standartları yakalanacak.
-Kamuda ücret adaleti sağlanacaktır.
-Milletvekilliği dokunulmazlığı kaldırılacaktır.
-Terörün kökü kazınacak.
-Türk milleti bu beladan kurtulacaktır.
-Milli bir "Üreten Ekonomi Programı" uygulamaya konulacaktır.
-Muhtaç durumdaki ailelerin en az bir ferdine iş imkânı sağlanacaktır.
-İş sağlanana kadar asgari ücretin yarısı kadar (yaklaşık 320 TL)
-"Aile Sigortası Yardımı" ödeme programı başlatılacak.
-Bu ödemenin öncelikle ev hanımlarına yapılması esas alınacaktır.
-2011 yılı itibariyle net asgari ücret 825 lira olacaktır.
-Muhtaç durumdaki ailelere aylık temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri HİLALKART ismiyle harcama kartları verilecektir. Çeşitli adlar altında yapılması öngörülen destek ödeme tutarları bu kartlara yüklenecektir. Küçük esnafın desteklenmesi amacıyla bu kartlar sadece ikamet edilen mahaldeki (ilçe ve belde) esnaftan yapılacak alışverişte geçerli olacaktır.
-Yoksullara ve ihtiyaç sahiplerine devlet tarafından her ne ad altında olursa olsun yapılan yardımlar arttırılarak sürdürülecektir.
-Muhtaç durumdaki kişilere ödenen aylık, 105 liradan 250 liraya yükseltilecektir.
-Asgari ücretliden vergi alınmayacak.
-Aynı ya da benzer işi yapmakla birlikte sözleşmeli, geçici, taşeron elamanı, 4/Bʹli, 4/Cʹli, vekil ve benzeri adlar altında çalışanların tamamı kadroya alınacak.
-Öğretmenlere, araştırma görevlilerine, okutmanlara ve diğer öğretim yardımcılarına her ay yaklaşık 310 lira "Araştırma - Geliştirme Tazminatı" verilecektir.
-Emeklilere her yıl bir defa Eylül ayı içinde kışa hazırlık yardımı olmak üzere bir maaş tutarında ödeme yapılacaktır
-Farklı emekli aylıkları uygulamasına yol açan düzenlemelerin ortaya çıkardığı mağduriyeti gidermek amacıyla intibak düzenlemesi yapılacaktır.
-KOBİʹlerin yenileme amacıyla yapacakları makine-teçhizat ve donanım yatırımlarında KDV alınmayacaktır. KOSGEB kaynaklarından faizsiz olarak yararlanmaları sağlanacaktır.
-Küçük esnaf aleyhine gelişen haksız rekabetin önüne geçilecektir.
-Esnaf ve sanatlardan, emeklilik döneminde faaliyetlerine devam edenlerden yapılan sosyal güvenlik destek primi kesintisi tümüyle kaldırılacaktır.
-Halen yüzde 0.5 olan toplam destek miktarı ilk etapta iki kat arttırılarak yüzde 1ʹe çıkarılacak ve yaklaşık 12,5 milyar lira tarımsal destek yapılacaktır.
-Sulamada ve tarım işletmelerinde kullanılan elektrik tarifesi farklılaştırılarak çiftçilerimize daha ucuz elektrik temin edilecektir.
-Küçük çiftçilerin desteklenmesi amacıyla mazot, gübre, ilaç, tohum ve fide gibi tarımsal girdiler üzerindeki ÖTV ve KDV kaldırılacaktır.
-Başkasının yardımına muhtaç durumdaki engelli aylığı 315 TLʹden 450 TLʹye, diğer engelli aylığı ve 18 yaş altı engelli yakını aylığı 210 TLʹden 300 TLʹye yükseltilecektir.
-Köy ve mahalle Muhtarlarının halen 370 lira olan maaşları, yerleşim biriminin idari yapısı ve nüfusu gibi kriterler dikkate alınmak suretiyle en az asgari ücret tutarına yükseltilecektir.