MEMUR-SEN BAŞBAKANLA GÖRÜŞTÜ

MEMUR-SEN BAŞBAKANLA GÖRÜŞTÜ
Memur-Sen Karaman İl Başkanı Duran Kabaağaç, Genel Başkanları Ahmet Gündoğdunun, Başbakan Recep Tayyip Erdoğanla görüşüldüğünü söyledi.
Memur-Sen Karaman İl Başkanı Duran Kabaağaç, Genel Başkanları Ahmet Gündoğdu’nun, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la görüşerek kamu çalışanlarını ilgilendiren sorunların çözümü için destek istediklerini kaydetti.
 
Başbakanlık Resmi Konutu’nda gerçekleşen ziyaret hakkında yazılı açıklamada bulunan Memur-Sen Karaman İl Başkanı Duran Kabaağaç, yetkili Konfederasyon olarak kamu çalışanlarının talep ve isteklerini Başbakan’a ilettiklerini ifade etti.
 
TOPLU GÖRÜŞME PRİMİ
Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen ʹToplu Görüşme Primi’nin sendika üyelerine tekrar ödenmesini istediklerini kaydeden Kabaağaç, sendikalı kamu çalışanlarının örgütlü oldukları gerekçesiyle cezalandırılmak yerine ödüllendirilmesi gerektiğini söylediklerini açıkladı.
 
BANKA PROMOSYONLARI
Banka promosyonlarının tamamının çalışanlara ödenmesi konusunda gerekli yasal düzenlemenin yapılmasını istediklerini de söyleyen Kabaağaç, bu uygulamanın gerçekleşmesi halinde çalışanların iş motivasyonunun artacağına dikkat çekti.
 
KATSAYI SORUNU YASAL DÜZENLEMEYLE ÇÖZÜME KAVUŞTURULMALIDIR
Katsayı konusunda Danıştay tarafından ikinci iptal olayının yaşanmasının rahatsızlığına da dikkat çektiklerini hatırlatan Kabaağaç, sorunun yargıyla ilgili olmadan, yasal düzenlemelerle çözülmesinin, vatandaşlarımızın ortak beklentisi olduğunu dile getirdiklerini hatırlattı.
 
GREVLİ TOPLU SÖZLEŞME HAKKI’
Abant’ta gerçekleştirilen “Kamu Çalışanlarının Demokratik ve Sendikal Hakları Çalıştayı” ve sonuç bildirisi hakkında Başbakan Erdoğan’a Memur-Sen’in görüşlerini aktardıklarını ifade eden Kabaağaç, Çalıştay’dan kamu çalışanlarına grevli toplu sözleşme hakkı verilmesi ve Avrupa Sosyal Şartı’nın 5 ve 6 ncı maddelerine konulan çekincelerin kaldırılması yönünde sonuç çıktığını da hatırlatarak, kamu çalışanlarının beklentisinin artık grevli toplu sözleşme hakkı olduğunu ilettiklerini söyledi.
 
28 ŞUBAT MAĞDURLARI ESKİ ÖZLÜK HAKLARIYLA GÖREVLERİNE DÖNMELİDİR
28 Şubat döneminde istifa ettirilen, stajyerliği döneminde memuriyet hakkı verilmeyen, kılık kıyafetinden dolayı post modern darbeciler tarafından mağdur edilen kamu çalışanlarının yeniden eski özlük haklarıyla görevlerine dönebilmesi gerektiğini kaydeden Kabaağaç, göreve başlayanlardan özlük haklarına istinaden yıllık olarak istenen meblağın da devlet tarafından karşılanması gerektiğini kaydetti.
 
FARKLI İSTİHDAM BİÇİMLERİNE SON VERİLMELİDİR
Kamuda farklı istihdamların sona erdirilmesi yönündeki görüş ve tekliflerini de Başbakan Erdoğan’a ilettiklerini hatırlatan Kabaağaç, bütün kamu çalışanlarının aynı istihdam biçimiyle kadrolu görev yapması gerektiğini söyledi. Ayrıca Kabaağaç, aynı iş yerinde aynı işte çalışan kişiler arasındaki sözleşmeli-kadrolu ayrımının iş barışını bozduğunu da dile getirdiklerini açıkladı.
 
BAŞBAKAN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ KONUSUNDA İLGİLİ BAKANLARLA GÖRÜŞEK
Kabaağaç, görüşmede Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, toplu görüşme primi konusunda yasal düzenleme için formül arandığını, kendilerinin de en kısa sürede bu sorunu çözmek istediklerini söylediğini ve diğer sorunların çözümü konusunda da ilgili bakanlarla görüşeceğini kaydettiğini ifade etti.