Kerim Dereli ve Celalettin Güngörer’in 1 Mayıs Mesajı

Kerim Dereli ve Celalettin Güngörer’in 1 Mayıs Mesajı
Ak Parti Teşkilatı 1 Mayıs mesajı yayınladı.

 Karaman Ak Parti İl Başkanı Kerim Dereli ve Merkez İlçe Başkanı Celalettin Göngörer 1 Mayıs dolayısıyla birer mesaj yayınladılar. Yayınlanan mesajlarda birlik beraberliğe ve özellikle ülkemizin bulunduğu ekonomi istikrara vurgu yapıldı.

Kerim Dereli Mesajında şunları söyledi;  “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de emeğe verilen değerin ve gösterilen saygının sembolü olarak en önemli dayanışma günlerinden biri özelliğiyle kutlanmaktadır.

Ülkemiz; mevcut siyasi istikrara duyulan güven ortamı ile gerek evrensel gerek serbest piyasa ekonomisinde uygulanan politikalarla her geçen gün büyüyen, güçlenen ekonomisi, ulusal ve uluslararası arenadaki güçlü siyasi duruşuyla, dünyada sayılı ülkeler arasında yerini almıştır.

Ekonomimizin günden güne güçlenerek günümüz seviyesine ulaşmasında en büyük paya bu alanda çalışan işçi ve emekçilerimiz sahiptir. Ekonomi-nin bel kemiği olan işçi, emekçi ve tüm çalışanlarımızın daha iyi çalışma ortamlarında çalışabilmeleri ve yaşam standartlarının dünya seviyesinde çok daha iyi düzeylere getirilebilmesi hepimizin en büyük hedeflerindendir. Bizler insana değer veren, emeğe saygı duyan ve alın terini kutsal gören birlik ve danışma ruhunu yüzyıllardır yaşatan büyük bir medeniyetten geli-yoruz. Bizler biliyor ve inanıyoruz ki ekonominin temel unsuru olan insan emeğine gereken önemin verilmesi aynı zamanda gelişmiş ve kalkınmış ülkelerin medeniyet seviyelerinin de bir göstergesidir.

Ülkemizin daha kalkınmış, daha üretken hale gelmesinde emekçilerin alın teri ve emeği bulunmaktadır. ʹʹEmekçi kardeşlerimizi çok önemsiyoruz ve takdir ediyoruz. Üretimin ana ögelerinde olan emekçi kardeşlerimizin hak-larının korunması noktasında iktidarımız her zaman emekçilerimizin yanın-da olmuşturʹ.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün anlamına uygun, insan onuruna yaraşır bir şekilde, kardeşlik duygularıyla, huzur, güven ve barış ortamın-da kutlanmasını temenni ederim. İşçi, emekçi ve tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.


AK Parti Merkez İlçe Başkanı Celalettin Güngörer ise mesajında şunları belirtti;  "1 Mayıs çalışan emekçilerin bayramını içtenlikle kutluyorum. Barış ve huzur içinde kutlanmasını temenni ediyorum. AK Parti olarak biz emeğin, alın terinin yanındayızʹʹ. ʹʹİnsan öğrenmek, üretmek, okumak, araştırmak, hayatını kazanmak, geçimini temin etmek, toplumda bir şeyler yapmak için emek sarf eder. "Emek" insan için kutsaldır, en önemli sermayedir. Ürettiğidir, gururudur, varlığını ortaya koyabilme gücü ve saygı görmesinde bir vesiledir. Biz, "İşçinin hakkını alın teri kurumadan vermenin" toplumda emeğe saygıyı böyle bir hassasiyetle korumanın en güzel hassasiyetlerimizden biri olduğunu ifade eden bir medeniyetin temsilcileriyiz. Aynı zamanda insan için kutsal sayılan emeğin etrafında bütün insanlığa örnek bir dayanışma kültürünü yüzyıllardır yaşatan büyük bir medeniyetin de mirasçılarıyız.. Ancak emeğin önemi hep gündemde olduğu için, 1 Mayıs günü, 2009ʹda AK Parti iktidarı döneminde TBMMʹde tekrar resmi bayram olarak kabul edilmiştir.

AK Parti olarak her türlü çalışma hayatında emek ve alın terinin ehemmiyetini bilerek, hükümet olduğumuzdan bu yana kadın-erkek tüm işçi, memur, emekçi vatandaşlarımızın sorunlarını çözme çabasında olup, bundan sonra da bu konuda gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. Yeter ki 1 Mayıs "Emek ve Dayanışma Günü" Sayın Genel Başkanımız ve Başbakanımızın da ifade ettiği gibi, adına yakışır bir şekilde toplumu kucaklayıcı, dayanışmayı kuvvetlendirici, hakların yüceltildiği, dostluk, kardeşlik, milli birlik ve beraberliği pekiştirici rol oynasın. Bu vesileyle işçi, memur ve tüm emekçilerimizin 1 Mayıs "Emek ve Dayanışma Günü"nü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Bu günün hepimizin bayramı olarak huzur, güven içinde kutlanmasını ve hayırlar getirmesini diliyoruzʹʹ.