Karamanʹda 26 Bin 419 Aktif Yeşil Kart Sahibi Var

Karamanʹda 26 Bin 419 Aktif Yeşil Kart Sahibi Var
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Yeşil Kart Bilgi Sisteminde 9 milyon 271 bin 770 aktif, 7 milyon 259 bin 235 pasif olmak üzere toplam 16 milyon 531 bin 5 yeşil kart kaydı bulunduğunu bildirdi.

MHP Kütahya Milletvekili Âlim Işıkʹın soru önergesine yanıt veren Akdağ, Yeşil Kart Bilgi Sisteminde iptal edilen ve vize tarihi dolan yeşil kartlar için 20 Ağustos 2007 tarihinden itibaren otomatik bloke işlemi uygulamasına geçildiğini belirterek, söz konusu tarih itibariyle Sistemde 13 milyon 990 bin 619 kişinin kaydının yer aldığını bildirdi. Akdağ, kayıtlara göre 932 bin 568 kişinin yeşil kartının iptal durumda olduğunu, otomatik vize kontrollerinin uygulanmaya başlaması ile 4 milyon 547 bin 852 kişinin yeşil kartının pasif duruma geldiğini kaydetti. Akdağ, ʹʹBu bakımdan, yeşil kartların iptali söz konusu olmayıp, sadece vize işlemlerinden dolayı pasif durumdadırʹʹ dedi.

 

 

Akdağ, vize süresi dolan yeşil kart sahiplerinin ilgili kaymakamlık veya valiliklere müracaatları ve şartlara haiz olmaları halinde vize işlemlerinin yapıldığını, takiben sağlık karnelerinin sistemde aktif hale getirildiğini anımsattı.

 

 

Usulsüz yeşil kart alındığının veya verildiğinin tespiti halinde, yapılan harcamaların usulsüz kullananların kendilerinden, velilerinden veya kanunen bakmakla yükümlü bulunan yakınlarından iki misli olarak geri alındığına işaret eden Akdağ, belgeleri kullanan ve düzenleyenler hakkında ayrıca genel hükümlere göre ceza kovuşturması yapılmasının sağlandığını anlattı.

 

 

Sağlık Bakanı Akdağ, yeşil kart sahibine verilen tedavi hizmetlerinin bedellerini gösteren fatura ve benzeri belgelerin gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi suretiyle fazla ödemeye sebebiyet verilmesi halinde de fazla ödenen meblağın, belgeyi tanzim edenlerden iki misli olarak geri alındığını, bunlar hakkında da genel hükümlere göre ceza kovuşturması yapılmasının sağlandığını bildirdi.

 

 

Maliye Bakanlığının 16 ilde, yeşil kart hamillerinin gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları hususunu incelediğini açıklayan Akdağ, denetimler sonucunda yeşil kartlılara ilişkin olarak elde edilen bilgilerin değerlendirilmek ve gerekli işlemler yapılmak üzere il ve ilçe idare kurallarına gönderildiğini kaydetti. Akdağ, tazmin ve ceza kovuşturmasına yönelik işlemlerin de yapılmakta olduğunu bildirdi.

 

 

-ʹʹYASADA DEĞİŞİKLİK ÇALIŞMASI YOKʹʹ-

 

 

Recep Akdağ, yeşil kart uygulamasını düzenleyen 3816 sayılı kanunda bir değişiklik yapılmasına lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını, dolayısıyla bu konuda bir çalışma içinde olmadıklarını anlattı.

 

 

Akdağ, denetimlerde tespit edilen hususlar çerçevesinde usulsüzlüklerin önlenmesi bakımından ihtiyaç duyulması halinde mevzuatta değişikliğe gidilebileceğini de belirtti.