İnternetin İnsan Psikolojisine Kötü Etkileri

İnternetin İnsan Psikolojisine Kötü Etkileri
İnternette uzun süre takılmanın somatik zararları bir yana yarattığı psikolojik problem kişilerin hayatını alt üst etmektedir.

Haberlerde de gördüğümüz gibi internetin neden olduğu ölümler, kavgalar, intiharlar, şantajlar hiç de azımsanacak kadar değil. Peki, interneti aktif olarak kullanan insanlar en çok hangi duyguları yaşıyor ve bu duygular onların psikolojisini nasıl etkiliyor?

Kıskançlık

İnternet kullanan insanların çoğu insan özellikle sosyal medya kullanırken kıskançlık duyduklarını belirtmişlerdir. Yine internet kullanıcılarının önemli bir kısmı bazı kişileri devamlı takip etmenin kendilerini ‘yetersiz’ hissettirdiğini rapor etmiştir.

Kıskançlık, beynimizdeki singulat korteks ile ilgilidir ve bu yapı memelilerde sosyal etkileşimi, duygu ve duygusal davranışları düzenleme en önemli görevlerindendir. Sürekli olarak kendini sosyal medyada gördüğü kişilerle karşılaştırma kişinin kıskançlığını daha da alevlendirir. Bu durum kıskançlığın artmasıyla kalmayıp yaşanan duygunun yoğunluğunu da arttırır. Sahip olunamayan şeyler insana güçlü gelir. Kişi belli bir zaman sonra kendisini yetersiz, yalnız ve kıskandığı şey her ne ise ona ulaşamadığı için çaresiz hisseder.

Sadece bir başkası değil, yakın çevredeki kıskançlıklarla da bir bu kadar tehlikelidir. Hatta eşler arasında kavgalara, boşanmalara neden olabilecek bu durum üçüncü kişilerin araya girmesi şüphesine de evrilirse gerçeklik algısının kaybolmasına sonrasında Othello Sendromuna  kadar uzayabilmektedir.

Saldırganlık

İnternette video oyunu oynayan çocuklarla yapılan birçok araştırmada şiddet içerikli oyun ve saldırganlık arasında bir bağ bulunmuştur. İnternet ortamında saldırganlığa yol açan tek şey video oyunları değil! Farklı görüşteki insanlara olan hoşgörüsüzlük, bilinçsiz davranışlar da klavye ötesinden çıkıp gerçek bir şiddete dönüşmektedir. Farklı görüşlere olan tahammülsüzlük ‘ farklı düşüncelere’ linç girişimleri başlatmaktadır. Özellikle sosyal medyadaki linç girişimleri birçok insanın toplumca acımasızca hedef haline getirilmesine neden olmuştur ve hala bu etkiyi sürdürmektedir. İçindeki saldırı dürtüsünü klavye üzerinden aşamayan insanlar dışarıdaki insanlara karşı birden öfke patlamaları geçirmektedirler.

Hırs

İnternet ortamında özellikle bahis sitelerinin batağında karşımıza hırs ve rekabet duygusu çıkmaktadır. Sanal olarak para harcanmadığı sanısı online bahis sitelerine olan ilgiyi arttırmaktadır. Kaybetmenin neden olduğu hırs ve kazanmanın neden olduğu doyumsuzluk her durumda internette kumar oynamayı cezbetmektedir.

Çoğu zaman insanlar kumar nedeniyle diğer kişiler tarafından kandırılsalar da para ve kazanma hırsı çoğu zaman gerçeği görmeyi engellemektedir. Binlerce dolandırılma hikayesine rağmen insanlar hırs nedeniyle bahisten kopamamakta ve bu kısır döngü böyle sürüp gitmektedir. Hırs, sonrasında saldırganlığa da neden olmaktadır.

Özentilik

Her insanın farklı yaratılması ve farklı mizacının olması, farklı yaşaması internet ortamında daha az gözümüze çarpmaktadır. Çünkü özellikle sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir özentilik vardır ve insanlar özgün olmak yerine birbirinin aynısı gibi yaşamaktadır. Gerek paylaşımlar, gerek yapılan estetik operasyonlar birbiriyle örtüşmektedir.

Bu akımdan en çok etkilenenler çocuklar ve gençlerdir. Her çocuğun kendi Youtube kanalını açması, kendisi için internette izlediklerinin aynısı videolar çekmesi bunun en büyük örneğidir. Fakat durum bununla sınırlı değildir. Sigara, alkol ve uyuşturucu gibi kötü örnek olabilecek bağlantılara da çocuklar son derece savunmasız maruz kalabilmektedirler. Özendiği insanların sigara içtiğini gören genç de bunu yapmak isteyecektir.

Kişinin toplumsal kabul görmek adına kendi farklı kimliği dışına çıkıp diğerlerinin aynısı olmaya çalışması sağlıksız bir sosyalleşme getirecektir. Sağlıksız sosyalleşme ya da asosyallik beraberinde başka psikolojik problemler getirecektir.

Gerek kendimiz gerekse de sorumluluğumuz altındaki insanların internet kullanımına özen göstermemiz gerekmektedir. Bizi kötü olarak hissettirdiği anda internetin kullanımını bırakmalı, kıskançlık, hırs ve agresifliğin bizi yönetmesine izin vermemeliyiz. Bizler bu duyguları yönetmeli ve farklılıklara saygımızı korumalıyız. Yine de bu duyguları yoğun bir biçimde hissediyorsanız yardım almaktan çekinmeyin.

Yazar: Betül Görken