İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr.Nuriye ULUʹdan 9 Şubat Mesajı

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr.Nuriye ULUʹdan 9 Şubat Mesajı
İl Sağlık Müdürü; Uzm. Dr.Nuriye ULU 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü vesilesi ile bir açıklama yaptı.

 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü vesilesi ile bir açıklama yapan

İl Sağlık Müdürü; Uzm. Dr.Nuriye ULU Şunları Söyledi; 

     Bilindiği gibi, sigara kullanımı, halk sağlığını tehdit eden ve mutlaka mücadele edilerek önlenmesi gereken sosyal bir sağlık sorunudur. Günümüzde artık aktif ve pasif sigara içiciliğinin ölümlere, hastalıklara, sakatlıklara ve psikolojik sorunlara yol açtığı bilinen bir gerçektir. Sağlığın yitirilmesinin yanında maddi açıdan da ciddi kayıplara neden olmaktadır. İnsanların aktif olarak sigara içicisi olmaları yalnız kendilerinin değil etraflarında bulunan diğer insanların da pasif içici olarak sağlığını tehdit etmektedir.

     Dünyada ve ülkemizde sigaranın yol açtığı sağlık sorunları nedeniyle, tedaviye ayrılan pay her geçen gün artmaktadır. Sigara kullanımının maliyeti sadece satın alırken ödenen ücret değildir. Ülkemiz bütçesine verilen zararın boyutları başta kanser olmak üzere sigara kullanımından dolayı ortaya çıkan tüm hastalıkların tedavisi, çalışma hayatının sekteye uğraması, bu nedenle yaşanan iş gücü ve üretim potansiyeli kaybı eklendiğinde devasa bir kayba neden olmaktadır.

      Halen sigara içmediği halde sigara dumanına maruz kaldığı için her yıl ülkemizde 10.000 civarında insanımız hayatını kaybetmektedir. Yine dünyada her yıl yaklaşık 1 milyon kişi hayatını kaybetmektedir. İçinde bilimsel olarak kanıtlanmış 60’ın üzerinde kanser yapıcı, 4.000 den fazla da zararlı kimyasal madde bulunmaktadır. Alışkanlıklar değiştirilmedikçe tütünden kaynaklanan ölümlerin artacağı, 2000–2024 yılları arasında 150 milyon insanın sigaraya bağlı hastalıklardan öleceği tahmin edilmektedir. Sigaranın neden olduğu kanser ölümlerine bakıldığında da sorunun daha da ciddi olduğu açık olarak görülmektedir. Ortalama günde bir paket sigara içenlerin vücudunda 20 yılda 7 kilograma yakın is ve katran biriktiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Sigaranın sayısız zararlarını bilen kişinin ilk işi şüphesiz bunu bırakma çabasına girmesidir.  Bu sebeple ülkemizde sigaraya karşı mücadelede özellikle tüm kapalı alanlarda, kamu binalarında, toplumun istifade ettiği yerlerde tütün ve ürünlerinin kullanılmasının önlenmesi için yasal tedbirler uygulamaya konulmuştur.

      Ülkemizde sigaraya karşı mücadelede, özellikle kamusal alanda sigara kullanımının önlenmesine yönelik “Tütün ve Tütün Mamullerinin Önlenmesine Dair Yasa” önemli bir aşamadır. Dumansız hava sahası konusunda farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları pek çok bakımdan önemlidir. Bu konuda başta kamu kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları da halkı bilinçlendirme çalışmaları yapmaktadır. Her ay aylık bültenle yayınlanmakta olan Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi (SSUK) basın bildirisi yapılmaktadır.

SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİKLERİMİZ

      Bu kapsamda Ülkemizde sigaraya karşı mücadelede de önemli bir yeri bulunan Sigara Bıraktırma Polikliniklerinin önemi artmaktadır. Dolayısı ile İlimiz Karaman Devlet Hastanesi bünyesinde 6 adet Sigara Bırakma Polikliniği hizmet vermektedir. Bakanlığımızın Uzaktan Eğitim vermek sureti ile diğer ilçe merkezlerindeki Devlet Hastanesinde ve 73 adet Aile Hekimliğimizde Sigara Bırakma  polikliniklerini yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir.

       Kısaca ilimizde hizmet vermekte olan 6 adet Sigara Bırakma polikliniklerinin istatistiki verisinden bahsedecek olursak; 2005 - 2012  yılı OCAK ayı itibari ile 3.661 hastamız sigara bırakma ve yardım-destek almak için vatandaşlarımız tarafından polikliniklere başvuru yapılmışlardır. Bakanlığımızın ücretsiz olarak göndermiş olduğu sigara bıraktırma ilaçlarının tamamı hastalarımıza tedavi amaçlı verilmiştir.

       Ayrıca ilaç (farmakolojik) tedavisi almayan ama bırakmak isteyen vatandaşlarımıza Göğüs Hastalıkları Uzmanı 5 doktorumuz ve 1 adet Ketem Biriminde Görevli doktorumuz tarafından psikolojik destek verilerek hizmet sağlanmaktadır. Hastalarımız yine destek tedavi almak isterlerse diğer Branş doktorlarımızdan da tedavi ve destek almaları sağlanmaktadır. Vatandaşlarımız sigara bırakma merkezlerinden ücretsiz ilaç tedavi almak için yoğun ilgi göstermişlerdir.Ancak ücretsiz ilaçlar şuan elimizde kalmamıştır.Bakanlığımızın uygulaması doğrultusunda doktor reçetesi ile eczanelerden alınmaktadır.Konunu uzmanı olmayan şahısların veya internet ortamında satılmakta olan sigara bıraktırma ilaçlarını kesinlikle almamaları tavsiye edilmiştir.

       Bu kapsamda; Tütün ve Tütün ürünleri kullananların havaya kattığı çevresel tütün dumanına maruz kalmanın güvenilir eşik dozu yoktur. Duman olarak çok küçük miktarının bile zararlı olduğu kanıtlanmıştır. Bu zarardan korunmanın tek çaresi kapalı alanların tamamen sigarasızlaştırılması, dumansızlaştırılmasıdır. Tüm Türkiye’de ve İlimizde de “Dumansız Hava Sahası” na tam destek önem arz etmektedir.

                  “Dumansız Hava Sahası”nın oluşturmasının önemi;

1-        Ortamdaki tütün dumanı birçok hastalığın kaynağıdır ve ölümlere neden olur.

2-        Tam dumansız iç ortam yaratmakla işçi ve toplum sağlığını tütün dumanının zararlı etkilerinden korumak mümkündür.

3-        Tüm insanların tütünsüz, temiz hava soluma hakları bulunmaktadır.

4-        Dünyada sigara içmeyen kişi sayısı daha fazladır, bu kişilerin aynı zamanda başkasının tütün dumanından korunmak en doğal hakkıdır.

5-        Sigara yasakları genellikle hem sigara içen, hem de içmeyen kişilerce desteklenmektedir.

6-        Tam dumansız hava ortamları oluşturmak, özellikle de gençlerimizin sigara alışkanlığına özendirilmesine engel olur.

7-        Sigarayı bırakma isteğinde olan içiciler için de dumansız iç ortam oluşturulması ciddi bir motivasyon sağlar.

8-        Tam dumansız ortam çocuklar ve aileler için olduğu kadar, işyerleri için de kazançlıdır. Sigara içmeyenlerin çoğu dumansız iç ortamlara daha sık giderler.

9-        Tam dumansız iç ortam yaratmanın maliyeti düşüktür.

     Bu açıdan bakıldığında onlarca kronik ve öldürücü hastalığa neden olan sigara bağımlılığı ile savaş ve genel olarak tütün kontrolü konusu halkın sağlığının geliştirilmesi alanında en öncelikli konudur.

     Bu amaçla ilimizde halk sağlığına yönelik eğitim çalışmalarına önem verilmekte olup, başta Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı İlköğretim ve ortaöğretim okullarımızda belirlenen programlar dâhilinde eğitimlere ve halkımıza yönelik bilgilendirme, bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma çalışmalarına devam edilecektir.

     Ayrıca 4207 sayılı kanun uygulamaları gereği; tütün ve tütün ürünlerinin içilmesinin yasak olduğu tüm kapalı mekanlar olan ve vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde giriş çıkış yaptıkları başta kamu kurum ve kuruluşları, alışveriş merkezi, ticaret merkezi, iş hanı, sinema, tiyatro, havaalanı, otogar, spor ve eğlence tesisi, kuaför ve berber gibi tütün ürünleri tüketimin yoğun olduğu işletmelerde denetimlere ve halk sağlığı eğitimlerine devam edilmektedir.

Sigarayı bırakmada öncelikli olarak yapılacak işlemleri sıralayacak olursak;

1-        Kesin karar veriniz

2-        İradenizi sonuna kadar kullanmayı göze alınız

3-        Sigarayı birden bırakınız. Zira deneyler birden bırakmanın daha başarılı olduğunu göstermiştir 

4-        İş ve iş çevresinde sigara içen arkadaş ve çevrelerden kesin olarak uzaklaşınız

5-        Size sigarayı hatırlatan her şeyi hayatınızdan uzaklaştırınız.

6-        Kendinizde sigara arzusu uyandıran yiyecek ve içeceklerden uzak durunuz

7-        Özellikle kendinizde sigara arzusu şiddetlenince bir bardak su içiniz  

8-        Planlı, ölçülü ve faal bir hayat çizgisini benimseyiniz.

9-        Sizi strese sokacak konulardan ve tartışmalardan uzak durunuz.

10-      Boş zamanlarınızda sportif faaliyetlere hiç olmazsa uygun yürüyüşlere zaman ayırınız. Mümkünse birkaç arkadaşla grup halinde bırakınız ve bu savaşta mistik ve manevi duygularınızı da devreye sokunuz"

   Yine sigarayı bırakma isteyen vatandaşlarımızın hekime kolay ulaşmasını sağlamak için ilimiz merkezinde kurulmuş olan “Sigara Bırakma Poliklinkleri”nin vatandaşlarımızın kolayca ulaşmasını sağlamak için iletişim hatları oluşturulmuştur.

           SİGARA BIRAKMA MERKEZLERİMİZ ve İLETİŞİM TELEFONLARIMIZ:

1- Karaman Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Polikliniği: Uz.Dr.MÜNİR TÜMKAYA/İletişim:  0 338 226 31 11

2- Karaman Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Polikliniği: Uz.Dr.UTKU TAPAN/         İletişim:  0 338 226 30 45

3-Karaman Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Polikliniği: Uz.Dr.ÖZGE ORAL TAPAN/İletişim:  0 338 226 30 47

4-Karaman Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Polikliniği: Uz.Dr.SEZGİ ŞAHİN DUYAR/İletişim: 0 338 226 30 51

5-Karaman Devlet Hastanesi Ek Bina (82 YIL Devlet Hastanesi)KETEM Sorumlusu: Dr. Dine ATÇI 0 338 226 34 66

          Ayrıca Vatandaşlarımız;

     Sağlık Bakanlığı  171 Sigara Bırakma Danışma Merkezine Başvuru Yaparak Teknik Destek Ve Yardım Alabilmeleri Sağlanmıştır.

        Bu amaçla halkımızın Karaman Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet vermekte olan Sigara Bırakma Merkezlerine müracaat etmeleri, Uzman Doktor kontrolünde medikal tedavi görerek sigarayı bırakmaları sağlanmaktadır. Bu vesile ile tüm Karaman halkından sigaradan arındırılmış %100 Dumansız Hava Sahası’na destek vermelerini istiyoruz.

Karaman halkımıza; 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü Vesilesi İle Hastalıktan Uzak,Sağlık ve Mutluluk Dolu Günler Dilerim