Huzur Partisi İddialarına Erbakan Cevap Verdi.

Huzur Partisi İddialarına Erbakan Cevap Verdi.
Açıklamada bir kısım medyanın kasıtlı olarak yaptığı haberlerle camiamız mensuplarının kafalarının karışması için üstün gayret sarfediyor denildi.
İŞTE BASIN AÇIKLAMASININ TAM METNİ
 
Saadet Partisi’nin 11 Temmuz 2010 Olağanüstü Kongresi’nden sonra yaşanan bir takım gelişmeler dolayısıyla medyada çıkan haber ve yorumları ibretle takip ediyoruz. Bu süreçte görüyoruz ki, medya gerek haberleri gerekse yorumlarıyla camiamız mensuplarının kafalarının karışması için özel bir gayret sarf etmektedir. Kendisini 11 Temmuz 2010 Olağanüstü Kongresi’nden sonra Milli Görüş camiasında yaşanmakta olan sürecin bir tarafı olarak gören medya, art niyetli ve maksatlı yayınlarını devam ettirmektedir.
 
02.08.2010 tarihili bazı gazetelerde ve internet haber sitelerinde “Erbakan ‘Huzur Partisi’ kuruyor”, “Milli Görüş’e ‘Huzur’ geliyor”, “Hoca’dan ‘Huzur’ operasyonu” ve “Hoca kongreye gidilmezse Huzur Partisi’ni kuracak” başlıklarıyla bir takım haberler yayımlanmıştır.
 
Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan 29 Temmuz 2010 Perşembe akşamı saat 21.00’de TV5’te ve 30 Temmuz 2010 Cuma tarihli Milli Gazete’de konuyla ilgili görüşlerini açık bir şekilde ifade etmiş; Milli Görüş’ün tek temsilcisinin Saadet Partisi olduğunu vurgulamıştır. Bu açıklamalarında Saadet Partisi’nde Milli Görüş’ün temel esaslarına uyulmaması konusundaki rahatsızlıklarını dile getiren Sayın Erbakan, camiada birlik, kardeşlik, sevginin yeniden güçlü bir şekilde tesisi için Olağanüstü Kongre’nin Ramazan ayının hemen başında yeniden yapılmasını zorunlu gördüğünü ifade etmiştir. 
 
Tüm bu gerçekler karşısında, 02.08.2010 tarihinde bazı gazetelerde ve internet haber sitelerinde Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan, kendisine atfen yapılan yeni parti kurulmasıyla ilgili asılsız ve maksatlı haberleri kınamaktadır. Milli Görüş Lideri Erbakan sözkonusu haberlerle ilgili şu açıklamayı yapmıştır:
 
“Milli Görüş, Milletimizin inancı, tarihi, kimliği ve şuurudur. Biz tarihimizin altın sayfalarını Milli Görüş ile yazmış bir milletiz. Saadet Partisi de bugün Milli Görüş’ü temsil eden tek partidir. Ve Milli Görüş Türkiye’nin ve insanlığın kurtuluşunun tek çaresidir. Milli Görüş’ü temsil eden Saadet Partisi’nin dışındaki partilerin hepsi temelde birbirleriyle aynıdır. Hepsi işbirlikçi ve taklitçidir. Bizim Milli Görüş olarak en büyük şiarımız ve bizi bütün partilerden üstün kılan özelliğimiz, 40 yıldan beri temel esaslarımıza bağlı olmamızdır. Yüksek İstişare Kurulu olarak gayemiz Saadet Partimizin Milli Görüş’ün temel esaslarından kopmaksızın bu sıkıntılı günlerden biran önce kurtulmasıdır. Art niyetli ve maksatlı haberlerle camiamızda kafa karışıklığına neden olmaya çalışan ve böylece Milli Görüş’ü temel esaslarından saptırarak bölmeyi hedefleyen hiçbir yayını tasvip edemeyiz. Kimse heveslenmesin. Milli Görüş’ü temel esaslarından koparmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Saadet Partimiz’de yaşanan gelişmeler bir takım mihrakları ve bir kısım medyayı fazlasıyla heyecanlandırdığını hepimiz görüyoruz. Bunun sebebi bilindiği gibi Türkiye’mizin tek kalıcı iktidarı milletimizin aslını, kimliğini, ruh kökünü, tarihini ve kendisini Milli Görüşün temsil etmesidir. Camiamız medyanın maksatlı yayınlarıyla bir tuzağın içerisine çekilmek istendiği de aşikardır. Camiamıza bu türden haberler karşısında dikkatli ve uyanık olmaya çağırıyor, camiamızın bütün inananlarını alınlarından öpüyorum.  Bu dava büyük bir davadır ve bu dava sahipsiz değildir… Zafer İnananlarındır ve Zafer Yakındır.”
 
Mehmet KARAMAN
Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın Özel Kalem Müdürü