HEPAR ADAYINDAN HAKLI CEVAP

HEPAR ADAYINDAN HAKLI CEVAP
Hak ve Eşitlik Partisi Milletvekil Adayı Yücel ALTUN ve il teşkilatı yeni sanayi bölgesinde yapmış olduğu seçim çalışması esnasında sanayi esnafın sıkıntıları dinleledi.
Partisinin seçim bildirgesindeki konular hakkında bilgi veren ALTUN: Milletvekili, üst bürokrat ve memur dokunulmazlığı derhal kaldırılacak. Herkes vatandaş gibi adalet önüne çıkıp hesap verecekler.
 
Halkın  aç  gezdiği  bu  memlekette  halkın  parası  olan hazineden,  partiler,  çarçur  etsin  diye  onlara  yardım yapmak  akıl  dışıdır,  kaldırılacaktır. Kanun  çıkararak partilere verilen para haramdır.
 
Yolsuzluk suçlarında zamanaşımını kaldıracak ve yolsuzluk ihtisas  mahkemelerinde  hepsini  yargılayacağız.  Hepsinin servetlerine  el konularak satılacak,  paralar halkın hazinesine irad edilecektir. Bütün keyfi harcamalara, saltanatlıklara, ayrıcalıklara, lüks yaşama, kamu ve mali yönetimlerde son verilecektir. Yağma sofrası ortadan kaldırılacaktır. Paraya muhtaç olan insanların  manevi  ve  ahlaki  değerlerinden  taviz  vererek bozulmalarına müsaade etmeyeceğiz. Bütçenin  kullanımında,  tek  lira  dahi  üretim  ve  istihdama ayrılacak, işsizlik ve yoksulluk utancından insanlarımız ve çocuklarımız  kurtarılacaktır.  Devletin  hiçbir  konu  ve meselesi halkımızın ekonomik gücünü arttırmanın önüne geçemeyecektir.
 
Asgari ücretten vergi kaldırılacak ve asgari ücretin 1.000 liraya yükseltilmesi için bütün imkanlar kullanılacaktır. Sosyal  devlet  esastır. Vatandaşa  harcanacak  para  devletin zararı değil, insanlığıdır. 2 milyona yakın esnaf Bağ-Kur primlerini ödeyememektedir. Bir,iki  ay prim  ödeyemeyen esnaf sağlık sisteminden yararlanamamaktadır. Eksik olan para icra yolu ve  faizle  geri  alındığı için  umudunu yitiren pek çok esnaf dükkanlarını kapatmak zorunda kalmışlardır. Vergi sistemi gelire, servete, kazanç seviyesine göre adil ve dürüst  bir  şekle  sokulacak,  kayıt  dışı  ekonomi  düzeni yıkılacak ve vergi sisteminin içine alınacaktır.Esnaf dan vergi yükü kaldırılacak,faizsiz desteklerle rekabet gücünün arttırılması sağlanacaktır. En iyi sosyal politika insanlara iş vermek ve onları meslek sahibi yapmaktır.
 
Ülkedeki  yetişmiş insan,kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak için; tüm  eğitim  ve  öğretimin  müfredat,  konu  ve kapsamları akılcı, çağdaş sistemlere uygun şekilde değiştirilecektir. Nazariyatçı değil, hayata hazır, pratik ve üretime hemen katılabilecek insanlar yetiştirilecektir. Liselerin % 75ʹi de sanat liseleri haline getirilecektir. Bu ülkede kimse aç yatmayacak, kimse işsiz kalmayacak, parasızlıktan  okula  gidemeyen  çocuk  olmayacak, kimse çöplüklerde  debelenmeyecek,  dilenci  ise  asla görülmeyecektir. Sosyal güvenlik sistemi içine alınmayan (parası olsun olmasın) kalmayacaktır. Türk Ulusunun yardımseverlik  duyguları,  devletin  geliriyle  birleştirilerek bu utanç aşılacaktır. Politika,  insanların  yaşam  mücadelelerini  dünyada  var olabilmek için  sürdürme  sanatıdır. Sonuçta tüm mücadele temelde nüfusunu besleyecek yeterli toprağa sahip olmak ve elde etmek için yapılır. Mücadele budur. Halkın gücü silah stoklarından çok daha üstündür. Halkın kararlılığı, azmi ve inancının  tam  olduğu  yerde  hiç  bir  şey  kaybedilmez. “Sakın oylar bölünmesin” lafı siyasi rakiplerinden korkan ve onları durdurmaya çalışanların sarıldığı bir sözdür ve yosun bağlamıştır. Aldanmayın… Bize  dört  yıllık  bir  süre  ver,  sonra  da  bizi değerlendir ve yargıla. Biz senden başkası değiliz…
 
Ülkemizin size ihtiyacı var, bize katılın.Kartalın pençesi halkın güvencesi olacaktır.”dedi.