Hasan Çalışʹtan Hükümete Kanun Taklifi

Hasan Çalışʹtan Hükümete Kanun Taklifi
Hasan Çalış kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.
Tarım Sigortaları Kanunuʹnda değişiklik öngören kanun teklifine göre, tarım sigortası olmayan üreticiler de yapılacak yardımlardan yararlanacak. Teklifin gerekçesinde, tarımın milli gelirde yaklaşık yüzde 15ʹlik paya sahip olduğuna işaret edilerek, tarımdaki istihdamın sanayi sektöründen yüksek olduğu belirtildi.
Tarım sektöründeki istihdamın yüzde 23,7, sanayideki istihdamın yüzde 21 olduğu ifade edilen gerekçede, "Buna rağmen, sanayi sektörü hükümet tarafından her türlü destek ve teşviklerden yararlandırılırken, tarım sektörü gübre, mazot ve elektrik gibi temel girdilere ne bir teşvik ne de doğru dürüst destek almaktadır. Hükümet tarafından tarım sektörüne yönelik teşvik ve destekler cılız kalmaktadır" denildi.
Gerekçede, 98 bin 314 çiftçinin tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarını ödemekte güçlük çektiği ifade edilerek, "Tabii afet durumlarında tarım sigortası zorunluluğu çiftçimizi mağdur etmektedir.
Tabii afet nedeniyle ürünü zarar gören çiftçilerimiz tarım sigortası yaptıramadığı için ürün zararlarına karşı devlet desteğinden yoksun bırakılmakta ve zararı karşılanmamaktadır" görüşüne yer verildi.