Demokrasi platformu evet diyecek

Demokrasi platformu evet diyecek
Karamanda 50 Sivil Toplum Kuruluşunun oluşturduğu Demokrasi Platformu 12 Eylülde yapılacak olan referandumda Evet diyecek.
Demokrasi Platformu üyeleri Karaman Kalesi Ongun Tesislerinde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Platform üyeleri adına basın açıklamasını okuyan Avukat Alper Çimen, “Toplu olarak çok önemli bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçmekteyiz.
 
Her toplum gibi Türk toplumu da kültürel, sosyal ve siyasal değişim yasasından uzak değildir. Önemli olan değerlerimizden kopmaksızın ve toplumsal barışımızı güçlendirerek insanlığın oluşturduğu ortak evrensel hukuk ve demokratik standartlar doğrultusunda bu sürece katkı sağlamaktır. Geldiğimiz süreçte başkalarının dayatması ve keyfiyetiyle değil, kendi karar ve öz güvenimizle her alanda toplumsal gelişmemizi ve tarihi ilerleyişimizi güçlü ve sağlam adımlarla sürdürmemiz gerekmektedir.
 
Toplumsal olgunluğumuza uygun bir düzenlemeyi her anlamda hak etmiş durumdayız. Bu bağlamda, devlet-toplum-birey ilişkilerini yeninden düşünmek ve tanzim etmek için çok önemli, tarihi bir fırsat ele geçirdiğimizi düşünüyoruz. Yapılacak olan demokratik düzenlemelere, her toplumun hem de devlet kurumlarının ihtiyacı olduğu açıktır. Bu ihtiyacı karşılamanın yolu, demokratik felsefenin hakim olduğu bir Anayasa hazırlamaktır. Olağanüstü şartlarda dayatılan 12 Eylül anayasası çağın gerisinde kalmış, demokrasi kültürünü benimsemiş milletimizin ihtiyaçlarına cevap veremez hale gelmiştir. Yeni bir anayasa hazırlama görevi yasal olarak milletin oylarıyla oluşan meclise aittir.
 
Esasen yepyeni anayasa hazırlanmasının gerekliliği hemen tüm toplum kesimleri ve siyasi partiler tarafından yıllardır açıkça dile getirilmiş ve bu husus parti programlarında milletimize vaat edilmiştir. Bu ülkenin anayasası, o ülkenin demokrasi göstergesidir. Cumhuriyetimizi yeni anayasa aracılığı ile sağlam demokratik temeller üzerinde idame ettirme imkan ve fırsatı 12 Eylül Pazar günü elimizdedir.  Objektif  bakıldığında anayasa maddelerindeki değişikliklerin toplumsal çoğulculuğunu koruduğunu, bireysel özgürlükler alanını genişlettiğini ve hukuki güvence altına aldığını görüyoruz.
 
Daha özgür ve güçlü bir Türkiye için artık temennilerde bulunmak yerine somut bir adım atarak referanduma “EVET” oyunun verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Anayasa paketi meclise aittir. Onu siyasal partiye ait art niyetli bir programı olarak görenlere şu soruyu soruyoruz, Anayasa değişikliği nasıl gerçekleşecektir, şimdi olmazsa ne zaman. Böyle değilse nasıl. Hemen her siyasal görüşten ve sosyal kesimden insanımızın büyük oranda bu referanduma “EVET” oyu kullanacağına inanıyoruz.
Çıtası yüksek bir demokrasi için devlet-toplum kaynaşması için, daha güçlü ve kalkınmış bir Türkiye için vatandaşı olmaktan gurur, güven ve kıvanç duyacağımız bir hukuk devleti için bu anayasa değişikliğine “EVET” diyoruz. Bunu daha iyi ve özgürlükçü bir Türkiye hedefine doğru giden yolda atılması gereken bir adım olarak değerlendiriyoruz. Bu amaçlarla yola çıkan “Demokrasi Platformu” anayasa değişikliklerini halkımıza anlatmak amacıyla çalışmalarını referandum tarihine kadar aralıksız sürdürecektir.
 
Bu kapsamda “EVET” düşüncesi ve amacı için çalışan tüm çalışmaları da desteklediğimizi kamuoyuna sunarız.” dedi.