CHPʹden Kamil Uğurlu Hakkında Şok İddialar

CHPʹden Kamil Uğurlu Hakkında Şok İddialar
CHP Karaman il başkanı Ahmet Ertuğrul, Denetim raporunun incelenmesini istedi.

 Denetim raporunu kaynak gösteren Ahmet Ertuğrul, Bu raporda Karaman Belediyesinin faaliyetlerinde “ihaleye fesat karıştırma”, “edimin ifasına fesat karıştırma”, “zimmet”, “görevi kötüye kullanma” gibi suçları oluşturabilecek ciddi tespitler ve iddialar yer almaktadır diyerek Denetim Raporunun detayıyla incelenmesi gerektiğini söyledi.

Ahmet Ertuğrul Yaptığı açıklamsında şunları söyledi; “Mevzuata uygunluğunu inceleyen Karaman Belediye Meclisi Denetim Komisyonu’nun, 2011 yılı faaliyetlerini incelediği raporu Karaman Belediyesi Meclis Başkanlığı’na sunulmuştur. Öncelikle Denetim Komisyonunda görev alan 1 CHP’li, 3 AKP’li ve 1 MHP’li üyeyi objektif bir rapor hazırladıkları için, bir Karamanlı olarak kutlar, Karaman Belediyesi’ndeki usulsüzlükleri cesurca Karamanlının ve Karaman Kamuoyunun bilgisine sundukları için teşekkür ederim.

Söz konusu 2011 yılı Denetim Komisyonu Raporunda görülen usulsüzlükler konusunda, Türk Ceza Kanunu kapsamında “ihaleye fesat karıştırma”, “edimin ifasına fesat karıştırma”, “zimmet”, “görevi kötüye kullanma” gibi suçları oluşturabilecek ciddi tespitler ve iddialar yer almaktadır. Örneğin elektrik direği alım işinde, otogar terminal girişindeki alana serilen halı alım işinde, kaldırım taş ve bordürlerinin yapım işinde, 600.000 ton ocak taşından kırma taş malzeme alımı işinde, alt temel-temel-bitümlü sıcak karışım asfalt yapım işinde, dil bayramı etkinliklerinde konser vermek amacıyla getirilen sanatçılardan hizmet alımı işinde, Mümine Hatun Hanımlar Lokaline çeşitli malzeme alımı ve tadilat yapımı işinde, kapalı Pazaryeri ve Ak Tekke Meydanının kiralanması işlerinde, kent meydanının Ramazan ayında kiraya verilmesi işinde, İstasyon Parkı Çay Bahçesinin kiraya verilmesi ihalesinin iptalinde çeşitli usulsüzlükler ve kanuna aykırı eylemler tespit edildiği, Denetim Komisyonu Raporunda açıkça belirtilmiştir.

Yine raporda doğrudan teminle yapılan, özellikle hizmet alımı ve afiş bastırılması işlerinde gereken rekabetin sağlanmadığı, bu alımların 3-5 kişi ile sınırlı tutulduğu, adeta bu kişilere ödeme yapmak için bahane yaratıldığı; çeşitli ihaleler kapsamında çalıştırılacak personelin göreve başlama zamanlarında şartnamelere uyulmadığı, bir takım personelin aranan niteliklere sahip olmadığı, ihale şartnamesinin proje kapsamında faydalı olacak kişilerin temini için değil önceden belirlenen kişilerin çalıştırılabilmesi için düzenlendiği izleniminin doğduğu; şehir içindeki bazı yol ve caddelerin otopark yapılması konusunda Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni kararlarının hiçe sayıldığı; belediyeye ait Gökkuşağı Düğün Salonu ve yüzme havuzu bulunan binanın belediyenin kilitli taş yapım ihalesini alan bir firmaya kiralanmadan, ihale yapılmadan ve Devlet İhale Kanununa aykırı şekilde

gayri resmi olarak bedelsiz kullandırıldığı, böylelikle kamu zararı oluştuğu yönünde ciddi tespitler vardır.

Birtakım yetkisiz kişilerin Danışman sıfatı ile belediyeye ait çeşitli evrakları imzaladığı; belediye bünyesinde hiçbir resmi sıfatı olmayan kişilerin kendilerini müdür – görevli gibi sıfatlarla belediyeye ait yerlerde tanıttıkları, buna göz yumulduğu; birtakım etkinlikler için Belediye logosu ile bastırılan davetiyelerde Belediye Başkanın eşinin isminin yazdırıldığı, bunun etik bir davranış olmadığı; belediye başkanının aile bireylerine şoförü ile birlikte resmi araç tahsis edildiği, anılan araca ait 2009 yılından bu yana yapılan giderlerin hesaplanıp, Belediye Başkanından tahsil edilmesi gerektiği; Belediye Başkanının şahsına ait yurtiçi geçici görev yolluğu bildirimlerinin usulüne uygun olmadığı, bu bildirimlerden birisinde henüz hava seyahatine açık olmayan Karaman’a uçak seyahati yapıldığının bildirildiği, Karaman-İspanya (Malaga) – Karaman uçak seyahati yapıldığı yönünde beyanda bulunulduğu yönünde tespitler de raporda yer almıştır.

Ülkemizde muhalefet partilerine, özellikle partimiz CHP’ye mensup Belediyeler bitmek bilmeyen teftişlerle iş yapmaz hale getirilip, Belediye Başkanları hakkında 400 yıla varan ceza istemli davalar açılırken, bu kadar ciddi tespit ve iddiaların görmezden gelinmesinin artık mümkün olmadığı ve ilgililer hakkında suç oluşturan eylemleri nedeniyle yasal soruşturma yapılmasının artık zorunluluk haline geldiği düşüncesiyle; başta AKP’li üyeleri olmak üzere Karaman Belediye Meclisini, Cumhuriyet Savcılarını, Karaman Valiliğini, İçişleri Bakanlığını ve Hükümeti göreve davet ediyorum. Yetim hakkına el uzatılmışsa sorumluların hesabını vermesi; eğer, Denetim Komisyonu Raporundaki tespit ve iddialar mesnetsiz ise Karaman Belediyesinin uygulamaları üzerindeki şaibenin kalkması açısından gerekli soruşturmanın yapılması bir zorunluluktur.

Karamanlılar ve Karaman Kamuoyu adına Karaman Belediye Meclisi Denetim Komisyonun 2011 Yılı Raporunun akıbetinin takipçisi olacağız. Saygılarımla Kamuoyumuza duyurulur.