ÇALIŞ, AHIRLAR HAYVANLA DOLACAK

ÇALIŞ, AHIRLAR HAYVANLA DOLACAK
Hasan Çalış, bereketli topraklarımızın ekilemediği için boş kaldığını belirterek, ahırlarda koyun, keçi ve inek bırakmayan iktidar partisinin köylünün elinde tavuk bile bırakmadığını söyledi.
Seçim çalışmalarını köy köy, kasaba kasaba ve ilçe ilçe gezerek sürdüren Karaman Milletvekili ve Milletvekili Adayı Dr. Hasan Çalış, kişi başına düşen milli gelirin 2 bin 500 dolardan 12 bin 500 dolara yükseldiğini söyleyen iktidar partisine “nerede bu paralar?” diye sordu.
 
İktidarın bu hesabına göre Türkiye’de yaşayan herkesin tam beş kat zenginleşmiş olacağını hatırlatarak, “Niçin o zaman bereketli topraklarımız ekilemediği için boş kalmaktadır? Niçin ahırlarda hayvan kalmamış ve meralarımızda koyun, kuzu, keçi sürülerine rastlanmamaktadır? Niçin toplumun bütün kesimleri fakirleşmiştir? Bunlar, köylünün elinde tavuk bile bırakmadılar. Kimlerin cebine gitti bu paralar?” şeklinde konuştu.  
 
Karaman Milletvekili Hasan Çalış, tarımsal desteklerin kademeli olarak gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 1,5’u düzeyine çıkartılacağını ifade ederek, halen yüzde 0.5 olan toplam destek miktarı ilk etapta iki kat arttırılarak yüzde 1’e çıkarılarak yaklaşık 12,5 milyar lira tarımsal destek yapılacağını bildirdi. Besi hayvancılığının desteklenmesi amacıyla bütçeden yapılan destek ödemelerinin yüzde 50 oranında arttırılacağına da dikkat çeken Hasan Çalış, konuşmasını söyle sürdürdü:
 
“Hayvancılık desteği artacak. Mera hayvancılığı yeniden yaygınlaşacak. Ahırlar ve meralar hayvanla dolacak. Küçük çiftçilerin desteklenmesi amacıyla mazot, gübre, ilaç, tohum ve fide gibi tarımsal girdiler üzerindeki ÖTV ve KDV kaldırılacak. Buğday, mısır, pamuk, soya, ayçiçeği, çeltik, fındık, üzüm, kayısı, zeytin ve yerfıstığı gibi ürünler için özel destekleme programları geliştirilecek ve bu ürünlere fiyat garantisi verilecek. Sulamada ve tarım işletmelerinde kullanılan elektrik tarifesi farklılaştırılarak çiftçilerimize daha ucuz elektrik temin edilecek. Tarımsal ihracata sağlanan destekler arttırılacak ve destekler zamanında yapılacak.”
 
Karaman Milletvekili ve Milletvekili Dr. Hasan Çalış, Et ve Balık Kurumu’nun yeniden yapılandırılacağını kaydederek, hazine arazilerinde tarımsal üretimde bulunanların tarımsal desteklerden yararlanmasının sağlanacağını da sözlerine ekledi.