Bitki koruma ürünleri bayilik sınavında yeni düzenleme

Bitki koruma ürünleri bayilik sınavında yeni düzenleme
BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİLİK SINAVINDA YENİ DÜZENLEME
11.10.2007 tarih ve 26670 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, 02.02 2008 tarih ve 26775 sayılı Resmi Gazete ile 09.06.2009 tarih ve 27253 sayılı Resmi Gazete de bazı maddeleri değiştirilen Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması İle Depolanması Hakkında Yönetmeliğin 6.maddesinin 1.fıkrasının (ç) bendine göre, bitki koruma ürünleri bayilik veya toptancı izin belgesi verilecek kişilerde aranacak şartlar yeniden düzenlenmiştir.
 
Düzenlemeye ilişkin bir açıklama yapan İl Tarım Müdürü Hikmet DOĞRU: “09.06.2009 tarih 27253 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul Ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası, Danıştay 2 nci Dairesi tarafından durdurulmuştur. Yine Danıştay 2 nci Dairesi tarafından yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlar ile iptal kararlarının her ikisinin de dava konusu işlemden önceki hukuki durumu geri getirdiği vurgulanmıştır.
 
Bu sebeple 02.02.2008 tarih ve 26775 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul Ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası yürürlüğe girmiştir.
 
Buna göre; söz konusu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası; "(1) Bitki koruma ürünleri bayilik veya toptancı izin belgesi verilecek kişilerde aranacak şartlar şunlardır:
 
  a) Türk vatandaşı olmak,
  b) Ziraat mühendisi olmak,
  c) Kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel kuruluşlarda zirai mücadele hizmetlerinde en az üç yıl çalışmış;
 
1) Ziraat teknisyeni,
2) Meslek yüksekokullarından bitki sağlığı ile ilgili dersi alarak mezun olmuş tekniker olmak,
 
 ç) Bakanlıkça veya Milli Eğitim Bakanlığınca veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yılda bir kez yapılacak olan sınavda 100 tam puan üzerinden 80 ve üzeri puan almak’ şeklinde uygulanacaktır.
 
Bitki Koruma Ürünü Bayilik ve toptancı izin belgesi almak isteyen tüm ziraat mühendisleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel kuruluşlarda zirai mücadele hizmetlerinde en az üç yıl çalışmış Ziraat teknisyeni ve Meslek yüksekokullarından bitki sağlığı ile ilgili dersi alarak mezun olmuş teknikerlerin 25 NİSAN 2010 tarihinde yapılacak olan sınava girmeleri gerekmektedir” dedi.