AK PARTİʹDEN BASIN AÇIKLAMASI

AK PARTİʹDEN BASIN AÇIKLAMASI
AK Parti Karaman Teşkilatı Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi ile ilgili genelgeye istinaden bir basın açıklaması yaptı.
AK Parti Karaman Ekonomik İşler Birim Başkanı Ömer Çetin, Resmi Gazetede 24.03.2010 tarih ve 27531 sayı ile yayınlanan, Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi ile ilgili genelgeye istinaden bir basın açıklaması yaptı.
 
      Mevsimlik gezici tarım işçisi olarak çalışmak amacıyla, bulundukları illerden diğer illere aileleri ile birlikte giden vatandaşlarımızın bu süreçte ulaşım, barınma, eğitim, sağlık, güvenlik, sosyal çevreyle ilişkiler, çalışma ve sosyal güvenlik bakımından mevcut sorunlarının tespiti ile bu sorunların giderilmesine yönelik olarak belirtilen çalışmalar, ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğiyle yürütülecektir.
       Bu bağlamda, mevsimlik gezici tarım işçisi/İşçi gönderen ve alan her il ve ilçede, mülki idare amirinin başkanlığında; o ildeki ve ilçedeki ilgili kurum ve kuruluş, işçi, aracı ve işveren (toprak sahibi/işleyen) temsilcilerinin katılımı ile “İl/İlçe Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri İzleme Kurulu” oluşturulacaktır.
      Toplulaştırılmış çadır yerleşim yerlerinde il özel idarelerince seyyar kolaylık tesisleri kurulacaktır. İhtiyaç duyulacak çadır ve seyyar kolaylık tesisleri imkânlar ölçüsünde öncelikle bölgedeki Türkiye Kızılay Derneği, Valilikler ve Belediyelere ait depolardan temin edilecektir. İhtiyaçların bu şekilde karşılanamaması halinde il özel idarelerince kiralama ve hizmet satın alma yoluna gidilecektir.
     İşçilerin ve ailelerinin bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı düzenli sağlık taramaları yaptırılacak, bu hizmetler için gerekirse mobil sağlık ekipleri oluşturulacaktır. Devletimizin bu kesimler için sunduğu imkân ve hizmetlerden yararlandırılmaları sağlanacaktır.
     İşçilerin zorunlu öğretim çağındaki çocuklarının eğitimlerini devam ettirmek üzere; kendi yörelerindeki veya gittikleri yerlerdeki Yatılı İlköğretim Bölge Okullarına misafir öğrenci olarak alınmaları veya taşımalı eğitim - mobil eğitim gibi imkânlardan en uygun olanı seçilerek çocukların okula devamları sağlanacaktır.
     Tüm bu tedbirler ve çalışmalar valiliklerin gözetim ve denetiminde icra edilecektir. Bu faaliyetler için ihtiyaç duyulan kaynak, valiliklerce hazırlanacak projeler doğrultusunda; 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 6. maddesinde yer alan Ekonomik Kalkınma ve Sosyal Gelişmeye yönelik altyapı yatırımları için işsizlik sigortası fonundan aktarılan kaynaklardan karşılanacaktır.
    İşçilerin ve yöre halkının birbirinin emek ve işine duydukları ihtiyaç, kardeşlik ve dayanışma bilincini güçlendirmeye yönelik olarak yukarıda sıralanan faaliyetler ilgili tüm kurum ve kuruluşlar, meslek teşekkülleri ve sivil toplum örgütlerinin de katkılarıyla uygulanacaktır.
 

 

ayrıntılı bilgi için

 

http://rega.basbakanlik.gov.tr/