AK PARTİ KARAMAN TEŞKİLATINDAN DAVET

AK PARTİ KARAMAN TEŞKİLATINDAN DAVET
AKP Karaman İl Teşkilatı Siyaset Akademisi için Karamanlıları Akademiye davet etti.
AKP Karaman Tanıtım-Medya Birim Başkanı Ömer Çetin yaptığı basın açıklamasında şunları belirtti, “Demokrasi; içinde bulunmuş olduğumuz süreçte özellikle geniş ve karmaşık toplumlarda, siyasal partilerin aracılığı olmadan gerçekleştirilemez hale gelmiştir. Demokrasi çoğulcu bir rejimdir. Siyasal partiler ise bir süzgeç niteliğinde olup, fikirleri toplama, fikirleri gruplaştırma ve biçimlendirme, bu vesile ile bireyleri yalnızlıklarından çıkarıp ülkenin yönetimine katılmaya teşvik etme fonksiyonunu ifa eder.
 

Demokratik rejimlerde siyasal partiler; siyasal sistemdeki rollerin öğrenilmesi ve öğretilmesi, siyasal kültürün benimsenmesi ve devam ettirilmesi süreci olarak ifade edilen "Siyasal Sosyalleşmeye teşkilat içi ve dışı uyguladıkları eğitim programları ile katkıda bulunurlar.

Bu gerçekler ışığında, AK Parti Genel Merkez AR-GE Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Siyaset Akademisi, bahsi geçen siyasal kültürün yayılması veya değiştirilmesinde etkili olmak amacı ile kurgulanmıştır.
 

AK Partiye kurumsal bir kimlik kazandırmak ve parti mensupları arasında dil birliği sağlamak amacıyla, herhangi bir siyasi kimlik gözetmeksizin, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını geleceğin Türkiyeʹsinin şekillenmesinde etkin rol üstlenecek bireyler olarak düşünüp, hem siyasal hem de kültürel olarak donanım kazandırmak ve bu sayede siyasi hassasiyetleri olan sorumluluk sahibi vatandaşlar kılabilmek amacıyla Siyaset Akademisi kurulmuştur.

Siyaset Akademisi, "SİYASET YERELDE BAŞLAR" vurgusu ile 2008 yılı Ocak ayından itibaren ülke genelinde siyasal bilinci artırmış, daha nitelikli siyasetçi kadrolar yetiştirmiş ve halkımızın siyasete olan ilgisini nitelikli bir hale dönüştürmüştür. Verilen eğitimin niteliği önemli olmakla birlikte, 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde dört İl Belediye Başkanı, 132 İlçe Belediye Başkanı 200 Belde Belediye Başkanı katılımcılarımız arasından çıkmıştır.
 
Ayrıca 1500ʹʹü aşkın Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi üyesi, Siyaset Akademisi Yerel Yönetimler Programı katılımcısı arasından çıkmıştır.
 

Kurumsal bir kimliğe sahip olan AK Parti Siyaset Akademisi, kozmopolit toplum yapımıza rağmen önemi artan bilgi birikimi ve araştırma tecrübesini toplumun bütün kesimlerine kazandırmak ve bu vesile ile 21. yüzyıl Türkiyeʹsini dünya siyasetinde hak ettiği yere taşıyacak bireylerin niteliklerini arttırmak gayesi ile Karaman’ ımızda siyaset hayatımızda farklı alanlarda eğitim faaliyetlerine ünlü hocalar eşliğinde 2010 yılı başında başlayacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur...