Aile Sağlığı Elemanı Alımı Yapılacak

Aile Sağlığı Elemanı Alımı Yapılacak
Kamu Personeli Olmayan Aile Sağlığı Elemanı Alımı Yapılacaktır
Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ nün 01 Temmuz 2011 tarihli ve 22100 sayılı yazısı doğrultusunda İlimiz genelinde Aile Sağlığı Elemanı olmayan 10 (on) adet Aile Hekimliği Birimlerine Kamu Personeli olmayan Aile Sağlığı elemanı alımı yapılacaktır. Aile Sağlığı elemanı olmayan aile hekimliği pozisyonları ile ilgili ilan metni ve geniş bilgi aşağıdaki gibidir.
 
Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ nün 01 Temmuz 2011 tarihli ve 22100 sayılı yazısı doğrultusunda İlimiz genelinde Aile Sağlığı Elemanı olmayan 10 (on) adet Aile Hekimliği Birimlerine Kamu Personeli olmayan Aile Sağlığı elemanı alımı yapılacaktır.
 
5258 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan yönetmelikler çerçevesinde, ekte yer alan tabloda bildirilen sayıda pozisyona kamu görevlisi olmayan aile sağlığı elemanı olarak çalışmak üzere başvuran kişilerin aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde başvurularının kabul edilerek sözleşme imzalanması hususunda;
 
 
1-Söz konusu pozisyonlara;
 
a)Türkiyeʹde mesleğini icra etmeye yetkili ve ortaöğretim veya yüksek öğretim kurumlarının ebelik, hemşirelik, sağlık memuru (toplum sağlığı), acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olanlar başvurabilecektir.
b)Vekil ebe-hemşire- sağlık memuru (toplum sağlığı) olarak çalışan kişiler de başvuru yapabilecektir.
 
2- Başvuru için ilde ikâmet şartı aranmayacak, ülke genelinden başvuru alınacaktır.
 
3- Başvuru tarihi itibariyle üç ay öncesine kadar kamu görevlisi olanlar (657 sayılı Kanun 4/A, 4/B, 4924 sayılı Kanun, 399 sayılı KHK, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre çalışanlar v.b) başvuramayacaktır.
 
4- Başvuru bir dosya ile doğrudan aile sağlığı elemanı olarak sözleşme yapılacak kişi tarafından İl Sağlık Müdürlüğü Aile ve Toplum Sağlığı Şube Müdürlüğüne yapılacak olup posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 
 
Her başvuru dosyasına Müdürlüğümüzden resmi evrak numarası verilecek olup, açılan pozisyon sayısından fazla başvuru olması halinde evrak giriş numarasına göre işlem yapılacaktır. Başvuru dosyasının eksik olması veya gerçeğe aykırı beyan yapıldığının tespiti halinde başvuru yapılmamış sayılacak, sözleşme yapılmışsa feshedilecek.
 
Başvuru dosyasında eksiklik bulunmadığı tespit edildikten sonra kişi, çalışacağı sözleşmeli aile hekimi ile birlikte Müdürlüğünüzde aile sağlığı elemanı sözleşmesi imzalayacaktır.
 
 
MÜRACAATLAR 11.07.2011 TARİHİNDEN İTİBAREN 22.07.2011 TARİHİ MESAİ BİTİMİNE KADAR AŞAĞIDA BELİRTİLEN BELGELERLE BİRLİKTE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE TOPLUM SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE YAPILACAKTIR.
 
 
MÜRACAAT İÇİN İSTENEN BELGELER
 
- T.C. Kimlik Numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesinin onaylı fotokopisi,
- Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş diplomanın noter onaylı sureti,
- İlgili makamlarca verilmiş adli sicil ve sabıka kaydını gösterir belge,
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına ilişkin sağlık raporu,
- Aile sağlığı elemanı olarak sözleşme imzalamak istediğine ve üç ay öncesine kadar başvuru tarihi itibariyle kamu görevlisi olarak çalışmadığına dair imzalı dilekçe ile
- Dört adet vesikalık fotoğraf yer alacaktır.
Kişiye ait bu belgelere ek olarak;
- İlimizde görev yapmakta olan sözleşmeli bir aile hekimince imzalanmış, kişi ile çalışmak istendiğini açıkça beyan eden imzalı dilekçe de bulunacaktır.