Yeni Vergi Paketinde Meslek Gruplarına Yönelik Asgari Gelir Vergisi Uygulaması

Yeni Vergi Paketinde Meslek Gruplarına Yönelik Asgari Gelir Vergisi Uygulaması
Yeni vergi paketinde doktor, diş hekimi ve mali müşavir gibi meslek gruplarından yıllık kazançlar üzerinden asgari gelir vergisi uygulanacak.

AKP ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı vergi paketi taslağı tamamlandı. Bayramdan sonra Meclis Başkanlığı'na sunulacak teklifin yaklaşık 60 maddeden oluşması bekleniyor. Teklifin 15 maddesi yeni getirilecek asgari kurumlar vergisi düzenlemesi ve bu düzenleme sebebiyle diğer yasalara yapılacak atıflardan oluşacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in duyurduğu “asgari kurumlar vergisi” uygulaması da vergi paketinde yer alacak. Buna göre Türkiye’de faaliyet gösteren her şirketin, vergi teşvikleri, istisnalar ve muafiyetlerden yararlansa bile asgari yüzde 15 oranında kurumlar vergisi ödemesi öngörüldü. AKP kaynakları düzenlemeyi “Bu uygulama hem Türkiye’deki küresel şirketler hem de Türk firmalarını kapsayacak. Muafiyet ve istisnalar sebebiyle elde ettikleri gelir veya verdikleri hizmetleri vergiden düşüp; hiç vergi ödenmediği durumlar var. Şimdi, bu muafiyetler veya istisnalar olsa bile en az yüzde 15 vergi ödeyecekler. Bazı stratejik yatırımlara ilişkin vergi avantajları ise devam edecek” şeklinde ifade etti.

Vergisiz Kazanç Olmayacak

Vergi paketindeki bir başka yeni düzenleme ise ‘asgari gelir vergisi’ sistemi olacak. Vergi kanunlarına eklenmesi planlanan bu düzenleme, doktorluk, mühendislik gibi belirli meslek gruplarının yıllık kazançları üzerinden peşin vergi tahsil edilmesini öngörüyor.

AKP kaynakları “Özellikle, doktor, diş hekimi, mali müşavir vs. gibi meslekleri yapıp da yıllardır vergi ödemeyenler söz konusu. Hatta 20 yıldır faaliyetteler ama maalesef sürekli zarar beyan edenler var. Zarardaysan bir işletme 20 yıl niye çalışsın? Vergisiz kazanç olmaz. Bunları tevkifata tabi tutacağız. Yani peşin vergi gibi olacak. Bir alt sınır belirlenecek. Her hâlükârda belli bir oranda asgari bir gelir vergisi ödeyecek. Yıl sonunda ‘Ben zarar ettim’ deyip bunu belgelendirirse bir mahsuplaşma olacak. Ancak alt sınırdaki vergiyi yine de ödeyecek. Çünkü bu alanda bir vergi kaçağı var. Bunu önlemeye dönük bir adım olacak” şeklinde konuştu.

Vergi Paketi’nde ayrıca kripto varlıklardan işlem vergisi alınması, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve gayrimenkul yatırım fonlarının bünyelerindeki gayrimenkullerden elde edilen gelirler üzerinden yüzde 15 oranında asgari kurumlar vergisi ödenmesine yönelik düzenlemeler yer alacak. Ayrıca, Kamu Özel İşbirliği projelerinden elde edilen gelirlerden alınan verginin de artırılması öngörülüyor. Bazı maden aramalarında uygulanan KDV istisnasının kaldırılması da pakette yer alacak.

Tasarruf Yasası Geliyor

AKP’nin hazırladığı ikinci torba teklif ise bazı tasarruf önlemlerini içeren kanuni düzenlemelerden oluşacak. Teklife göre Hazine ve Maliye Bakanlığına kamudaki ekonomik ömrünü tamamlamış araçların satışına ilişkin yetki verilecek. Ayrıca tasarruf önlemleri paketinde yer alan kamudaki bazı tekrarlayan kurumların kapatılması kapsamında, vergi daireleri ile defterdarlıkların tek çatı altında birleştirilmesi, tüm illerde vergi dairelerinin kapatılarak, defterdarlık adı altında teşkilatlanmaları ve vergi hizmetlerinin defterdarlıklar tarafından sunulması öngörülüyor.

Yurt Dışı Çıkış Ücretleri 10 Kat Artırılacak

Vergi paketinde yurt dışı çıkış ücretlerine zam yapılması bekleniyor. Mevcut 150 lira olan yurt dışı çıkış ücretinin 1.000 lira ile 1.750 lira aralığında artırılması planlanıyor. Bu durumda, ücretin 1.000 lira olması halinde artış oranı %566, 1.750 lira olması halinde ise %1.066 olacak.

Yeni vergi paketiyle Türkiye'nin gayri safi yurtiçi hasılasının (%0,7) kadar ek gelir elde edilmesi hedefleniyor. Bu da yaklaşık 226 milyar TL'lik bir kaynağa tekabül ediyor.