Türkiye Maarif Vakfı'na Bütçeden Ayrılan Miktarlar Artıyor: 2024 Yılında 5.7 Milyar TL

Türkiye Maarif Vakfı'na Bütçeden Ayrılan Miktarlar Artıyor: 2024 Yılında 5.7 Milyar TL
Türkiye Maarif Vakfı'na yapılacak hizmetler için 2024 yılında bütçeden 5 milyar 702 milyon TL kaynak ayrılabilirken, önceki yıllarda bu miktar 2 milyar 955 milyon TL'ydi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Türkiye Maarif Vakfı'na vakfın hedeflerini gerçekleştirmek için yapacağı hizmetlere ilişkin masrafların karşılanmasına yönelik olarak, 2024 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 5 milyar 702 milyon TL'ye kadar kaynak aktarılabilecek. Önceki yıl vakıf, bütçeden 2 milyar 955 milyon TL pay almıştı.

Kararın amacı şöyle:"Yurt dışında insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla okul, eğitim kurumu ve yurtlar gibi tesisler açmak, yurt içi de dâhil olmak üzere bu kurumlarda görev alabilecek eğitmenleri yetiştirmek, okul öncesi eğitimden üniversite eğitimine kadar tüm eğitim süreçlerinde burs vermek, bilimsel araştırma-geliştirme çalışmaları ile yayınlar yapmak ve yeni metotlar geliştirmek ve faaliyet gösterdiği ülkenin mevzuatına uygun diğer eğitim faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulan Türkiye Maarif Vakfına kaynak aktarılmasıdır." şeklinde açıklandı.

Önceki yıllarda bütçeden vakfa tahsis edilen miktarlar şu şekildedir:

- 2019: 422 milyon TL

- 2020: 259 milyon TL

- 2021: 1 milyar 77 milyon TL

- 2022: 1 milyar 871 milyon TL