Türkiye artık ABDʹden daha çok vergi topluyor

Türkiye artık ABDʹden daha çok vergi topluyor
Günlük ekonomi sohbetlerinde "devletin vergi toplamadaki ciddiyetini" vurgulamak kimi zaman verilen "Amerika örneği" artık tarihe karıştı.
OECD’nin yeni yayınlanan vergi istatistikleri raporuna göre Türkiye’nin toplam vergi gelirlerinin GSYİH’ya oranı ABD’yi geçti.
 
2009’da ABD’de toplam vergi gelirlerinin GSYİH’ya oranı yüzde 24.1 olurken, Türkiye’de toplam vergi gelirlerinin GSYİH’ya oranı yüzde 24.6 olarak hesaplandı, yani Türkiye vergide ABD’yi geçmiş oldu. ÖECD’nin bir önceki veri yılı 2007’de ise Türkiye ABD’nin iki sıra altında idi.
 
DANİMARKA’DA GSYİH’NIN YARISI VERGİ
 
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)’nın "1965-2010 Gelir İstatistikleri, 2011 Baskısı" yayınlandı. Buna göre 2009 itibarıyla, toplam vergi gelirlerinin GSYİH’ya oranı sıralamasında Danimarka 34 OECD ülkesi arasında ilk sırada yer aldı. Danimarka’da toplam vergi gelirlerinin GSYİH’ya oranı yüzde 48 oldu.
 
Son sıradaysa vergi gelirleri GSYİH’sının yüzde 17.4’üne ulaşabilen Meksika bulunuyor.
 
"ADAMLAR TOPLUYOR" ÖRNEĞİ TARİHE KARIŞTI
 
 
2009 yılında ABD’de toplam vergi gelirlerinin GSYİH’ya oranı yüzde 24.12 oldu. ABD vergi gelirlerinde 34 ülke arasında 32’nci sırada yer aldı. ABD’den sonra vergisinin GSYİH’ya oranı en düşük ülkeler Şili ve Meksika oldu.
 
Toplam vergi gelirlerinin GSYİH’ya oranı yüzde 24.6 şeklinde hesaplanan Türkiye ise sıralamada 31’inci sırada yer alarak ABD’nin üzerine çıkmış oldu. ABD’de son yıllarda toplam vergi gelirlerindeki oransal azalış ülke ekonomisinin içine düştüğü darboğazdan kaynaklandı.
 
BİR ÖNCEKİ VERİ YILI 2007’DE DURUM
 
OECD gelir istatistiklerinin önceki veri yılı 2007’de Türkiye yüzde 24 vergi oranıyla, sıralanan 30 ülke arasında sondan ikinci yani 29’uncu idi. ABD ise yüzde 30’a yaklaşan vergi oranıyla Türkiye’nin üzerinde 27’nci sırada yer almıştı.
 
İŞTE O LİSTE
 
OECD ülkeleri toplam vergi gelirlerinin 2009’da GSYİH’larına oranı itibarıyla şöyle sıralandı (yüzde):
 
1.Danimarka 48
 
2.İsveç 46.7
 
3.İtalya 43.4
 
4.Belçika 43.1
 
5.Norveç 42.9
 
6.Avusturya 42.66
 
7.Finlandiya 42.61
 
8.Fransa 42.36
 
9.Macaristan 39.85
 
10.Hollanda 38.24
 
11.Lüksemburg 37.63
 
12.Slovenya 37.37
 
13.Almanya 37.32
 
14.Estonya 35.90
 
15.Çek Cum. 34.66
 
16.İngiltere 34.34
 
17.İzlanda 33.88
 
18.Kanada 32
 
19.Polonya 31.7
 
20.Yeni Zelanda 31.50
 
21.İsrail 31.37
 
22.İspanya 30.64
 
23.Portekiz 30.60
 
24.Yunanistan 30.04
 
25.İsviçre 29.72
 
26.Slovak Cum. 28.96
 
27.İrlanda 27.80
 
28.Japonya 26.92
 
29.Avustralya 25.93
 
30.Kore 25.52
 
31.Türkiye 24.63
 
32.ABD 24.12
 
33.Şili 18.39
 
34.Meksika 17.42