Türk Sanayici ve İşadamları Asdf

Türk Sanayici ve İşadamları Asdf
Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, 'Reform sürecinde geriye gidiş, ekonomi politikalarında ise popülist uygulamalar dönemine geri dönüş işaretleri görmektey
Yalçındağ, TÜSİAD ve Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) tarafından düzenlenen bir seminerin açılışında yaptığı konuşmada, kayıtdışı ekonominin mahsurlarının rekabetçilik endişelerini aşarak toplumda daha derin kayıplara yol açmaya başladığını söyledi.
 
Yalçındağ, "Kayıtdışı ekonomi Tuzla tersanelerinde birbiri ardına meydana gelen ölümlerin de temel nedeni... Bugünün Türkiyeʹsinde hala bu tür olaylarla karşılaşıyor olmamız kabul edilebilir veya hafife alınabilir bir durum değil" dedi.

Yalçındağ, Tuzla tersanelerinde iş güvenliği standartlarının yükseltilebilmesi için sektör temsilcilerine öneriler sunduklarını da dile getirdi.

Yalçındağ, makro ekonomik istikrarın devamı ve reform sürecinin mikro reformlarının genişleyerek devam etmesinin, tüm ülke ekonomisi olduğu kadar sanayi için de hayatı önem taşıdığını belirtti.
 
Yalçındağ, reform sürecinde geriye gidiş, ekonomi politikalarında ise popülist uygulamalar dönemine girildiğine dair işaretler görüldüğünü söyledi.

Yalçındağ, "Kaynakların daraldığı bu ortamda suni popülist önlemlere başvurulması Türkiyeʹde her zaman karşı karşıya kaldığımız ve her seferinde de kaybettiğimiz olaylar olmuştur. Bu uygulamalar normal ekonomik şartlarda genel refah düzeyinin artışına katkıda bulunacak önlemler olarak düşünülebilir" dedi.

"Türkiyeʹnin iktisadi tarihinde gösterdiği gibi bu tarz popülist uygulamalar hep kaşıkla verilenin, daha sonra kepçeyle alınmasıyla sonuçlanmıştır" değerlendirmesini yapan Yalçındağ, popülist uygulama olarak nitelendirdiği değişiklikleri ise şöyle sıraladı:

* Belediyeler bütçeden aktarılacak pay, 4 milyar YTL artırılıyor
* Özelleştirme gelirleri borç azaltmak yerine kamu yatırımlarında kullanılacak
* İşsizlik Sigortası Fonu amacı dışında kamu yatırımları için kullanılıyor
* SSK ve Bağ-Kur prim borçlarına af geliyor
* Kamu İhale Kanunu değiştiriliyor
* Faiz dışı fazla oranı düşürülüyor
CNN