TÜRK DÜNYASI BELEDİYELER BİRLİĞİNDEYİZ.

TÜRK DÜNYASI BELEDİYELER BİRLİĞİNDEYİZ.
Karaman Belediyesi Türk Dünyası Belediyeler Birliği yönetimine seçildi. Dr. Kamil Uğurlu Şehircilik, İmar ve Uluslararası kurumlarla ilişkilerden sorumlu Başkan Yardımcılığına getirildi.
Geçtiğimiz günlerde Türk Dünyası Belediyeler Birliği genel kurulunun yapıldığını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Kamil Uğurlu : “Türk Dünyası Belediyeler Birliği Türk Dünyası üzerinde etkili bir kurum.14 Ülkeden 116 üyesi bulunuyor. Üç Yılda bir genel kurulu yapılmakta. Söz konusu birlik Türk Dünyasında, şehirlerarası etkinlikler yapıyor. Artık Ülkeler arası rekabet söz konusu değil, bu rekabet şehirlerarasına indi. Artık İngiltere ile Fransa mukayese edilmiyor bunun tam aksine İstanbul ile Viyana, Bursa ile Paris mukayese ediliyor. Bu esperiden hareketle birliğin önemi daha fazla artmış oluyor. Türk Dünyasında şehircilik anlayışı Avrupa’ya nazaran çok daha farklı. Dolayısı ile çeşitli birimler teşekkül ettirildi. Bu birimler çeşitli guruplara ayrıldı. Karaman da İmar şehircilik ile Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarla ilişkilerden sorumlu başkan yardımcılığını üstlendi.
Bundan böyle Karaman Türk Dünyasında önemli bir rol alacak. Bu durumun Karaman’a gerek maddi gerekse manevi çok büyük katkısı olacaktır” dedi.