Tümsiad, Yeni Türk Ticaret kanunu hakkında seminer verdi

Tümsiad, Yeni Türk Ticaret kanunu hakkında seminer verdi
Tümsiad, Yeni Türk Ticaret kanunu hakkında seminer verdi

 TÜMSİAD Karaman Şube (Tüm Sanayici Ve İşadamları Derneği) Yeni Türk Ticaret Kanunun iş dünyasına getirdiği avantajlar ve yükümlülükler hakkında seminer verdi. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın TBMM’de genel bir uzlaşıyla kabul edilerek yasalaşarak Türk iş dünyası için bir dönüm noktası olacağı uzmanlar tarafından hazırlanan Türk Ticaret Kanunu (TTK) Tasarısı, Ocak 2011’ de TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştığı,1957’den beri uygulanan mevcut kanunun hukuki uyuşmazlıklara tam olarak cevap verememesi ve Türk Ticaret Hukuku’nun AB Ticaret Hukuku ile uyumlaştırma zorunluluğu sebebiyle hazırlanan yeni kanun, şirketler için pek çok yeni kavram, düzenleme ve uygulamayı da beraberinde getirmektedir.

Tümsiad Başkanı Rıfat KARAULU Yeni Kanun Türk işletmelerini bütün unsurlarıyla birlikte kurumsallaşmaya yöneltecek olması nedeniyle son derece önemlidir. Bu Eğitimimiz şirket ortakları, Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcıları, Mali İşler bölümü yöneticileri ve çalışanlarının, SMMM ve YMMʹlerin yeni Türk Ticaret Kanunu ile gelen ve 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiş olan değişiklikler konusunda önemli bilgilere sahip olmasına dair stratejik bir katkı sağlayacaktır, iş hayatınızda başarılar dilerim.