TOKİ KIRBAĞI TESLİMİ YAPILIYOR

TOKİ KIRBAĞI TESLİMİ YAPILIYOR
Karaman Kırbağı konut Projesinde yer alan konutların teslimleri 02-21 Nisan 2010 tarihlerinde yapılacak.
Toplu Konut İdaresinden yapılan açıklama şu şekilde ;
 
- Konut teslimleri, İdaremiz tarafından hazırlanan ve ilan edilen “Konut Teslim Programı” çerçevesinde Projenin müşavir firması olan Peta Mühendislik A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirilecektir.
 
- Konut teslim işlemleri çerçevesinde, alıcılara, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Karaman Şubesi tarafından yazı gönderilerek teslim işlemleri ile ilgili bilgi verilecektir.
 
- Konut teslimleri Karaman Kırbağı Toplu Konut Şantiyesinde yapılacaktır. Konut alıcıları konut teslim programı çerçevesinde kendilerine bildirilen günde kendi imkanları ile Şantiyeye ulaşacaklardır. Konut teslim işlemlerine saat 09:00’da başlanacaktır.
- Kendisine bildirilen günden başka bir günde konut teslimi için başvuruda bulunan konut alıcılarının işlemleri, geldikleri gün için belirlenmiş konut alıcılarının işlemleri tamamlandıktan sonra yapılabilecektir.
 
- 3065 sayılı KDV kanunu gereğince teslim işlemi nedeniyle Katma Değer Vergisi doğduğundan, alıcılar tarafından T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Karaman Şubesi’ne KDV tutarı ödenecek ve ödeme dekontu/faturanın bir örneği konut teslim anında Müşavir firmaya alıcılar tarafından ibraz edilecektir. Bankaca yapılacak KDV tahsilatlarının belli bir düzen içerisinde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere konut alıcıları teslim tarihinden 1 gün önce aynı saatte ilgili Banka şubesine davet edilecektir. KDV bedelinin yatırıldığına dair belge veya dekont ibraz edilmeden kesinlikle teslim işlemi gerçekleştirilmeyecektir.
- Şantiyede yapılacak konut teslimi sırasında; konut alıcılarının aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:
 
- Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı),
 
- Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin hak sahibinde bulunan nüshası,
 
- Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi,
 
- KDV tutarının yatırıldığına dair belge veya fatura.
- Belgeler eksiksiz ise, konut alıcılarına Müşavir firma tarafından “Konut Teslim Tutanağı” ile Müşavir firma tarafından mahal listesine göre tanzim edilecek olan “Konut Tespit Föyü” imzalatılacaktır.
 

KDV TESLİM

TESLİM
 
BLOK NO
 

YATIRMA TARİHİ

TARİHİ

KONUT SAYISI

01.04.2010

02.04.2010

B1-1, B1-2

80

02.04.2010

05.04.2010

B1-3, B1-4

80

05.04.2010

06.04.2010

B1-5, B1-6

80

06.04.2010

07.04.2010

B1-7, B1-8

80

07.04.2010

08.04.2010

B1-9, B1-10

80

08.04.2010

09.04.2010

B1-11, B1-12

80

09.04.2010

12.04.2010

B1-13, B1-14

80

12.04.2010

13.04.2010

B1-15, B1-16

80

13.04.2010

14.04.2010

B1-17, B1-18

80

14.04.2010

15.04.2010

B1-19, B1-20

80

15.04.2010

16.04.2010

B1-21, B1-22

80

16.04.2010

19.04.2010

ZAMANINDA GELMEYENLER

 

19.04.2010

20.04.2010

ZAMANINDA GELMEYENLER

 

20.04.2010

21.04.2010

ZAMANINDA GELMEYENLER

 
 
 
TOPLAM
880