TKY ÖDÜL SÜRECİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

TKY ÖDÜL SÜRECİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI
Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi tarafından 2630 Eylül 2010 tarihleri arasında Karaman il merkezi, Ermenek, Ayrancı ve Kâzımkarabekir ilçelerini kapsayan Toplam Kalite Yönetimi toplantıları düzenlendi.
     İl Milli Eğitim Şube Müdürü M.Akif DUMAN ve TKY il Formatörü Halil ERBAY tarafından okul ve kurum müdürlerimiz ile TKY okul temsilcilerine TKY Uygulamaları ve Ödül Süreci hakkında bilgilendirme yapıldı.
                Konu ile ilgili bir açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Sebahaddin ALTUN; “Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının daha bilinçli ve koordineli bir şekilde yürütülebilmesi için ilimiz genelinde bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Günümüzde devamlılık arz eden kaliteye ulaşabilmek için uygulanan en yaygın üretim ve hizmet modeli toplam kalite yönetimidir. Bu model, paydaş isteklerinin karşılanabilmesi için üst yönetim başta olmak üzere kuruluştaki tüm çalışanların katılımlarının sağlandığı, motivasyon ve takım çalışmalarının ön planda tutulduğu, bir yönetim biçimidir. Doğru politika ve stratejilerin belirlenmesi, kaynak ve süreçlerin etkin yönetilmesi, tüm paydaşların tatmini, toplumun kurumu olumlu algılamasının temini gibi konularda mükemmelliğe ulaşılması bu modelin önemli hedeflerindendir.  Toplam Kalite Yönetimi okullarda öğrenci ve velilerinin ihtiyaçlarını iyi anlamayı bir zorunluluk haline getirirken, bu ihtiyaçların karşılanması için sürekli iyileştirme çalışmaları yapmayı da mecbur kılıyor. Çalışmalarda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.” dedi.