Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği Ödemeleri Müracaatları Başladı

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği Ödemeleri Müracaatları Başladı
tarımsal işletmelere 600,00 TL tarımsal yayım ve danışmanlık desteği ödemesi yapılacaktır.

 Çiftçilerimizin bilgi, teknik ve tarımsal yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının mahallinde, zamanında, yeterli düzeyde ve uygun yayım teknikleri ile karşılanmasını sağlamak tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak amacıyla tarımsal danışmanlık hizmeti satın alan tarımsal işletmelere 600,00 TL tarımsal yayım ve danışmanlık desteği ödemesi yapılacaktır.

           
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet ÖZTİRYAKİ konu hakkında yaptığı açıklamada; Tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak üzere, tarımsal danışmanlık hizmeti satın alan tarımsal  işletmelerin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına dair 2012/41 No’ lu tebliğ 12 Haziran 2012 tarihli ve 28321 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin sivil toplum örgütleri, ziraat odaları, şirketler ve serbest tarım danışmanlarınca, tarımsal işletmelerin tarımsal bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanmasına yönelik olarak ücret karşılığında yürütülen hizmetler olduğunu belirten İl Müdürü  ÖZTİRYAKİ;  tarımsal danışmanlık hizmeti satın alan ve tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre başvuran tarımsal işletmelere 600,00 TL. Tarımsal yayım ve danışmanlık ödemesi yapılacaktır. Tarımsal yayım ve danışmanlık desteğinden faydalanmak isteyen tarımsal işletmeler, tebliğin yayım tarihi olan 12 Haziran 2012 tarihinden itibaren 30 gün içerisinde (11.07.2012 tarihi mesai bitimine kadar) istenen belgelerle birlikte İl ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir“ dedi.