Tarımsal Destekler 31 Aralık 2012 de Sona Eriyor

Tarımsal Destekler 31 Aralık 2012 de Sona Eriyor
Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Müracaatları 31 Aralık 2012 de Sona Eriyor
 Tarımsal üretimde üretim maliyetlerini önemli ölçüde etkileyen mazot, kimyevi gübre ve toprak analizinin birim alan üzerinden desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen “Çiftçi Kayıt Sistemine Dâhil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi  Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair  2012/40 No’lu Tebliğ”,  15.06.2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet ÖZTİRYAKİ konu hakkında yaptığı açıklamada: “Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteklemeleri ile ilgili müracaatların 31.12.2012 günü mesai saati bitimine kadar İl Müdürlüğümüze yapılması gerekmektedir.” Dedi.

ÇKS’ye kayıtlı 50 dekar ve üzeri her bir tarım arazisinin gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için, her 50 dekarlık alan için bir analiz olmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuarlarda 01.01.2012 tarihi ile 31.12.2012 tarihi arasında toprak analizi yaptırılması zorunludur. Her toprak analizine en fazla 50 dekar için ödeme yapılacaktır. 50 dekarın altındaki tarım arazisi için bu şart aranmaz.

2012 yılı mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin Yönetmelik kapsamında 2012 yılı ÇKS kaydını yaptırmaları, gübre destekleme ödemesi ile toprak analizi destekleme ödemesinden yararlanmak isteyen çiftçiler Bakanlığımızca yetkilendirilmiş laboratuar tarafından onaylanmış Toprak Analizi Formu ve analiz raporları ile birlikte ÇKS kayıtlı bulundukları İl veya İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir. Mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi, ÇKS’de kayıtlı olan çiftçilerin tarımsal faaliyette bulunduğu arazileri üzerinden dekar başına yapılacaktır.

Mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemeleri üç ana ürün grubunda alan bazlı olarak aşağıdaki tabloda belirtildiği şekliyle yapılacaktır” dedi.

 

Ürün Grupları

Mazot Desteği (TL/Dekar)

Gübre Desteği (TL/Dekar)

Toprak Analizi Desteği (TL/Dekar)

Toplam Destek (TL/Dekar)

Süs Bitkileri, Özel çayır Mera ve Orman Emvali Alanları

2,70

3,70

2,50

8,90

Hububat, Yem Bitkileri, Baklagiller, Yumru Bitkiler, Sebze, Meyve Alanları

4,00

5,00

2,50

11,50

Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Endüstri Bitkiler Alanları

6,40

6,30

2,50

15,20