TARIM İL MÜDÜRÜ HİKMET DOĞRU GÖREVDEN ALINDI

TARIM İL MÜDÜRÜ HİKMET DOĞRU GÖREVDEN ALINDI
Karaman Tarım İl Müdürü Hikmet Doğru, başka bir göreve atanmak üzere şu anki görevinden alındı.
Karaman Tarım İl Müdürü Hikmet Doğru, müdürlük görevinden alındı, kararı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından 8 Nisan 2011 tarihinde imzalandı ve 10 Nisan 2011 tarihli resmi gazetede yayınlandı.
 
Karaman Tarım İl Müdürü Hikmet Doğru ile ilgili resmi gazetenin 10 Nisan 2011 Pazar sayısında yer alan karar aşağıdaki gibidir:
 
 
RESMİ GAZETEʹNİN 10 NİSAN 2011 GÜNKÜ SAYISI
 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2011/277
 
1 - Karaman İl Müdürü Hikmet DOĞRUʹnun başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2 - Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür. 8/4/2011
 
Abdullah GÜL - Cumhurbaşkanı
 
Recep Tayyip ERDOĞAN - Başbakan
 
Mehmet Mehdi EKER - Tarım ve Köyişleri Bakanı