Süleyman Atikʹden SERT TEPKİ

Süleyman Atikʹden SERT TEPKİ
Bu adaletsizliğin önüne geçebilmek için üzerimize düşeni yapacağız.

AK Parti Karaman İl Başkanı Süleyman Atik Danıştayʹın "katsayı" uygulamasını geri getiren kararını sert bir dille değerlendirdi.

Danıştay 8. Dairesi 20.11.2009 tarih ve 2009/6890 Esas sayılı kararı ile Yükseköğretim Genel Kurulunun yükseköğretime girişte yerleştirme puanlarının hesaplanmasında farklı katsayı uygulamasının kaldırılmasına ilişkin 21.07.2009 gün ve 1266 sayılı kararının 3, 4. ve 5. maddelerinin; 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Yasasının okul ve alanlara yönlendirmeye ilişkin kuralları ile 2547 sayılı Yasanın 45. maddesinde yer alan kuralların uygulanmasını hukuka ve hakkaniyete uygun bulunmadığından yürütmenin durdurulmasına karar vermesi üzerine yazılı bir açıklama yapan AK Parti Karaman İl Başkanı Süleyman Atik “ Bu adaletsizliğin önüne geçebilmek için üzerimize düşeni yapacağız ” dedi

Atik, Danıştayʹın katsayı konusundaki yürütmeyi durdurma kararını "hukuka uygun" bulmadığını belirterek, gençlerin dünya ile rekabet edecek şekilde yetiştirilmesi gerektiğini söyledi. Atik yaptığı yazılı açıklamada, Danıştayʹın, "katsayı" kararına sert tepki gösterirken, bu karara karşılık Hükümet olarak yapılması gereken ne varsa yapacağız” dedi.

Meslek Liselerinde eğitim gören çocuklarımızın üniversiteye girişini engellemek için konulan “Baraj” koşulu YÖK tarafından çıkartılmıştı. Danıştay, o zaman buna ses çıkartmadı, “Kanunsuz” demedi. Aynı YÖK bu kararı değiştirdi. Danıştay şimdi YÖKʹün aldığı bu kararın yasal olmadığı ilan ediyor.

Dünyada hızla değişen eğitim sistemine Türkiyeʹnin de entegre olması gerektiğini ifade eden Atik , "Meslek lisesi meselesinin memleket meselesi olduğunu, geleceğe dönük planlamamamız açısından çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dünyayla rekabet eden genç nesli iyi yetiştirmek istiyorsak bugün bu planları doğru yapmak zorundayız" dedi.

Rakamsal Örnekler veren Atik” Türkiye Eğitim istatistikleri 2008–2009 yıllığına göre; Türkiye’de 8675 orta öğretim kurumu ve 4622 Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumu bulunmaktadır. Orta öğretim kurumlarında okuyan öğrenci sayısı; 3.837.164, Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarındaki öğrenci sayısı ise 1.565.264 tür.

Avrupa birliği ülkelerine baktığımızda; Almanya’da gençlerin büyük çoğunluğu % 80’i meslekî eğitime devam ederken, Yunanistan’da bu oran % 34’e, Türkiye’de % 44’e düşmektedir.Meslekî eğitimin gelecekteki önemini kavramış olan AB ülkelerinde eğitime verilen önem, kamu eğitim harcamalarının gayri safi yurt içi hasıla içindeki payından da anlaşılmaktadır. Bu alanda en yüksek oran İsveç tarafından ayrılırken, Almanya, Fransa tarafından da meslekî teknik eğitime büyük oranda kaynak ayrılmaktadır. Bu oran İspanya’da 4,4’e Türkiye’de ise, 3,3’e kadar düşmektedir.

Bu oranların tersine döndürülmesi için Meslekî teknik eğitimden üniversite ve yüksek okullara geçişte getirilen güçlüklerin giderilmesi, mezunların istihdamının sağlanması, bir zorunluluk arz etmektedir.” Dedi.