SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK
Karaman Belediye Başkanlığına, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 11493 Sayılı Sözleşmeli Personel istihdamı ile ilgili yazıları çerçevesinde, Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel alınacak.
Karaman Belediye Başkanlığına, 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinin 3. fıkrası hükümlerine, 06.06.1978 tarihli 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 31.10.2005 tarih ve 11493 Sayılı Sözleşmeli Personel istihdamı ile ilgili yazıları çerçevesinde, Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak çalıştırmak üzere l adet Mimar, l adet Şehir Plancısı ve l adet Avukat alınacaktır.
 
I-BAŞVURU ARANAN ŞARTLAR:
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı nitelikleri taşımak,
2- Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak,
3- En az lisans düzeyinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının avukatlık, mimarlık ve şehir ve bölge planlama bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
4- Alanı ile ilgili tecrübe sahibi olmak.
 
II-BAŞVURU ŞEKLİ:
Başvuru yapacakların kimlik bilgileri, mezun olduğu üniversite ve bölümü, adres ve telefon, iş deneyimi ile ilgili bilgiler ve diğer bilgileri içeren fotoğraflı özgeçmişleri ile birlikte 22 Nisan 2011 Cuma günü mesai bitimine kadar Karaman Belediye Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ve internet ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 
III-BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Aranan şartları taşıyan adaylardan başvuranların, her unvandan birden çok olması halinde kurumumuzca sözlü sınav komisyonu oluşturularak değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her unvandan birer asil ve birer yedek belirlenerek adaylara duyurulacaktır. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvuru sonucunda asil olarak Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmeye hak kazananlardan, belirlenen sürede gelmeyen, istenilen belgeleri getirmeyen veya belgeleri eksik getiren adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve yedek kazananlardan çağrılacaktır.
 
İlanen duyurulur.
 
 
Dr. Kâmil UĞURLU
Belediye Başkanı