Soğutulmuş Süte Farklı Destekleme Prim Ödemesi Yapılacak.

Soğutulmuş Süte Farklı Destekleme Prim Ödemesi Yapılacak.
İnek sütü için soğutulmuş süte farklı destekleme prim ödemesi yapılacak.
Karaman Tarım İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Çiğ süt destekleme çalışmaları Tarımsal Desteklemelere ilişkin 07.05.2012 tarihli ve 2012/3106 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca yürütülecek olup; karar gereği inek sütü için soğutulmuş süte farklı destekleme prim ödemesi yapılacağı belirtildi.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili İsmail ULUAD konu hakkında yaptığı açıklamada: “üreticilerimizin ürettiği çiğ sütün soğutularak depolanması ve bu şekilde nakledilmesinin süt hijyeni açısından büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızca soğutulmuş inek sütü için farklı destekleme prim ödemesi yapılacağından;
1-Bakanlık İl/İlçe Müdürlüklerimizce, yerinde tespiti yapılan çalışır durumdaki süt soğutma tankı tespit formuna göre doldurularak süt kayıt sistemine ilçe sistem sorumlularınca girilecektir. Formlar İl ve İlçe Müdürlüklerinde muhafaza edilecektir.
2-Süt kayıt sistemine verilerin girilmesinden sonra sistem her tank için süt soğutma tankı kod numarası verecek ve destekleme çalışmalarında kod numarası esas alınacaktır.
3- Sisteme girişi yapılan süt soğutma tanklarının çalıştırılıp çalıştırılmadığı tespit edilen süt soğutma tankları sistem üzerinden aylık olarak işaretlenecektir.
4-Süt soğutma tanklarının tespiti ve Süt Kayıt Sistemine girilmesi işlemleri 25.06.2012 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
5-2012 yılı için mevcut süt teşvik kod numaraları kullanılacak ancak 17.12.2011 tarih ve 28145 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan, gıda işletmelerinin kayıt ve onay işlemlerine dair yönetmelik kapsamında işletme onay numarası alan işletmelerin süt teşvik kod numaraları yerine işletme onay numaraları sisteme girilecektir. Gıda siciline kayıtlı, üretim ve çalışma iznine sahip ancak süt teşvik kod numarasına sahip olmayan işletmelere başvuruda bulundukları takdirde işletme onay belgesini alacakları tarihe kadar kullanılmak üzere Süt Teşvik Kod Numarası verilecektir.
Bunda dolayı Merkez İlçe ve İlçelerdeki Süt Soğutma Tankları bulunan ve soğuk süt veren müstahsillerimize ait işletmelerin adres ve iletişim bilgilerinin İl/İlçe Müdürlüğümüze ivedilikle bildirilmesi gerekmektedir” dedi.