SMMMO SEÇİMLERİ KİLİTLENDİ

SMMMO SEÇİMLERİ KİLİTLENDİ
Umut Aydın Kilit rolde
Karaman Serbest Muhasebeci ve mali Müşavirler Odası Olağan Genel Kurulu cumartesi günü yapıldı. Bugün de 3 adayın yarıştığı seçimler tamamlandı.
 
Karaman Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasıʹnın Seçimli olağan Genel Kurulu 5-6 Haziran 2010 tarihlerinde yapıldı. Seçimde 3 aday yarıştı.  
Seçimli Olağan Genel kurul 5 Haziran Cumartesi günü Yunus Emre konferans salonunda çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirildi. Oda Genel Kuruluna Türmob Ankaraʹdan, Konya ve Gaziantep odalarından Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.
Sakin ve seviyeli bir şeklide tamamlanan kongrede adaylar tek tek konuştuktan sonra, konuşmak isteyen üyelere de söz hakkı verildi.  
 
YENİ NİSPİ SİSTEM KARAMAN SMMMO BAŞKANINI SEÇTİREMEDİ
6 Haziran Pazar günü de 3 adayın listelerinin yarıştığı oda organları seçimi yapıldı. Yeni seçim isteminde başkanını pazar günü saat: 17:00 de belirleyemeyen meslek mensupları, bu hafta içinde yapacakları Yönetim kurulu toplantısında yapılacak gizli oylamayla çoğunluğun belirleyeceği oylarla başkanını seçmiş olacak.
Bugün saat: 09:00 ila 17:00 saatleri arasında gerçekleştirilen seçimlerde adayların aldıkları oy ve listeler şu şekilde oluştu:  İ.Ayhan Şancı 70, Ali Ankaralı 50 ve Umut Aydın 44
 
KARAMAN SMMMO ODA ORGANLARI
Yönetim Kurulu: (2+2+1= 5 Kişi)
Ayhan Şancı, Okan Tolga Sayan, Ali Ankaralı, Erkan Kavas ve Umut Aydın

Disiplin Kurulu  : (2+2+1= 5 Kişi)
İsmail Özsoy, Halim Dönmez, Hakkı Şirin, Fevzi Koçaklı ve Mustafa Kaya

Denetleme Kurulu : (1+1+1=3 Kişi)
Ahmet Yılmaz, Şeref Kuku, Sadullah Açıkalın

Birlik Delegeleri : (3+2+1)
Ramazan Ünüvar, Celalettin Kaya, Ramazan Kalçık, İbrahim Öztürk, Mustafa Çölmekçi ve Esat Tekinbay
ADAYLARA İSİM İSİM OY VERİLEBİLEN ÇARŞAF LİSTE ŞEKLİNDEKİ SEÇİM SİSTEMİ KALDIRILDI
 
Önceki Oda seçimlerinde oy kullanan meslek mensupları ellerine boş oy pusulalarını alırlar, kabine girerler, çeşitli gruplara mensup adaylar içinden 5 kişilik Oda Yönetim Kurulunu, 5 kişilik Disiplin Kurulunu, 3 kişilik Denetim Kurulunu boş oy pusulasına yazarlardı, (Oda üye sayısının yirmişbeşte biri oranında) tercih ettikleri grubun delegasyon listesini de sandığa atıp oy vermeyi bitirirlerdi.
Bu yöntemle de, yönetim, denetim, disiplin kurullarında görmek istedikleri adayları isim isim seçmiş olurlardı. Meslektaşların iradesi sandığa ve yönetime yansırdı. Bu arada da, liste delmeler yaşanabilir ama genellikle bir grup yönetimlerde çoğunluğu sağlar ve yürütmede bir istikrar oluşurdu.
Yukarıda anlattığımız bu seçim sistemi, demokrasi getireceği, örgütü güçlendireceği iddialarıyla (TURMOBʹ un itirazlarına rağmen) siyasi iktidar tarafından 26 Temmuz 2008 tarihindeki Resmi Gazetede yayınlanan yasa ile değiştirildi.