Sıcak Para Sömürüsü: Türkiye'den Yabancı Yatırımcılara 118,9 Milyar Dolarlık Kâr Transferi

Sıcak Para Sömürüsü: Türkiye'den Yabancı Yatırımcılara 118,9 Milyar Dolarlık Kâr Transferi
Sıcak para yatırımları, ekonomiye canlılık sağlarken beraberinde riskleri de getirir; bu nedenle, kontrol altında tutulmalı ve riskler minimize edilmelidir.

Son 21 yılda yabancılar, Türkiye'deki hisse senedi, tahvil, bono, kısa vadeli kredi, mevduat ve diğer yatırımlardan elde ettikleri karı yurt dışına aktararak 118,9 milyar dolarlık bir servet kazandılar.Bu miktarın büyük bir bölümü, 95,8 milyar dolarlık kısmı portföy yatırımlarından kaynaklanıyor. Yabancılar, borsada ve borçlanma senetlerinde yatırdıkları paralarla yüksek getiriler elde ettiler.

Kalan 23,1 milyar dolarlık kısım, yabancıların Türk bankalarına verdiği kredilerden ve mevduat hesaplarından elde ettikleri kârlardan oluşuyor.

Sıcak para şu anda Türkiye'de 277,3 milyar dolarlık bir hacme sahip. Bu miktarın 102 milyar 817 doları portföy yatırımlarında, 106 milyar 525 doları bankalardaki likidite ve mevduat hesaplarında, 54 milyar 773 doları ise ticari kredilerde bulunuyor.

Sıcak Para Nedir?

Sıcak para, yüksek faiz ve döviz kuru farklarından yararlanmak amacıyla gelen ve kısa vadede spekülatif yatırımlar yapan yabancı sermayeyi ifade eder. Bu fonlar, karlı fırsatlar gördüklerinde hızla ülkeyi terk ederek krize yol açma riski taşıdıkları için risklidirler.

Sıcak Para Yatırımı Nasıl Yapılıyor? 'Carry Trade' Nedir?

Sıcak para yatırımlarının önemli bir kısmı "carry trade" olarak bilinen bir stratejiyle gerçekleştiriliyor. Bu stratejide, yatırımcılar düşük faiz oranına sahip bir ülkeden borçlanarak, yüksek faiz oranına sahip bir ülkede yatırım yaparak kar elde etmeye çalışırlar. Örneğin, ABD'den borçlanarak Türkiye'deki tahvillere yatırım yapan bir yatırımcı, faiz ve döviz kuru farklarından dolayı yüksek getiri elde edebilir.

Sıcak para yatırımları Türkiye ekonomisi için hem risk hem de fırsat taşımaktadır. Bu yatırımlar, döviz girişine ve ekonomik aktiviteye canlılık kazandırırken, aynı zamanda potansiyel riskleri de beraberinde getirir. Bu nedenle, sıcak para yatırımlarının kontrol altında tutulması ve ekonomik risklerin en aza indirilmesi önemlidir.