Sezer veto etmişti, Gül onayladı

Sezer veto etmişti, Gül onayladı
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 'Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u onayladı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül turizm teşvik kanununda değişiklik öngören yasayı onayladı.

Gül’ün onayıyla yürürlüğe giren yasa orman alanlarının 30 gün içinde Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilerek her türlü turizme açılmasına ve daha önce duran tahsislerin de talepte bulunulması halinde bir ay içinde kaldığı yerden başlamasına yönelik hükümler içeriyor.

Orman sayılan yerlerde turizme tahsis edilecek alan ildeki ormanların binde 5’ini geçemeyecek. Orman içine turizm tesisi kuranlar ormanlık alanın 3 katı kadar ağaçlandırma bedeli ve bu alanın 3 yıllık bakım ücretini ödeyecek.

Muhalefet turizme tahsis edilen alanlarda ormansızlaştırma yaşanacağı ve düzenlemede kamu yararı sözkonusu olmadığı gerekçesiyle düzenlemeye karşı çıkmıştı.

Yasa daha önce eski Cumhurbaşkanı Sezer tarafından veto edilmişti.