SERTİFİKALI SEMİNER VERİLECEK

SERTİFİKALI SEMİNER VERİLECEK
Başarılı, Kaliteli, Etkili bir CV için, 4 Eğitim 4 Sertifika adı altında seminerlere hazırlanan Akademi, başvuruları 26 Şubat Cumartesi günü mesai bitimine kadar Hatuniye Medresesine yapılacak
Etkili İletişim Becerileri ve Zaman Yönetimi, İş ve İnsan İlişkileri-Stres Yönetimi, Halkla İlişkiler ve Organizasyon ve Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi”konularınad verilecek seminler öncesi yapılan açıklamada;
 
Seminer programı 2 hafta şeklinde yapılacak olup, katılımcılar 10ʹar saatlik eğitim sonucunda, 4 adet sertifika almaya hak kazanacaklardır.
Programların eğitimcileri İstanbul’dan gelecek olup konusunda uzman eğitimcilerdir.
Bu eğitim programlarının eğitim bedelleri her biri 350 TL+KDV olmasına karşın siz sadece 100TL ödeyerek 4 Sertifikaya da sahip olabileceksiniz.
         Katılımcıların verecekleri e-posta adreslerine eğitim dokümanları da gönderilecektir.
1.Hafta Seminer Eğitimi :  26.02.2011  Cumartesi 9:30 - 16:30
2.Hafta Seminer Eğitimi :  05.03.2011  Cumartesi 9:30 - 16:30
Özellikle iş hayatında en değerli kaynak olan insana yapılan yatırımdan bahseden günümüz firmaları için kariyer önemi yavaş yavaş anlaşılmaya başlanmış bir kavram. Önemi anlaşılmış bir kavram ama yine de çoğu kez yöneticilerin ve çalışanların neyi nerede ve nasıl yapmaları gerektiği konusunda karışıklık yaşadığı da bir gerçek.
Aslında organizasyonların etkinliği için de hayati önem taşıyan bir konu çünkü yanlış seçimler ve yönlendirmeler sonucunda çalışanların % 80′i çalışma ortamlarında iş tatminlerini sağlayamayacak ve gerçek mutluluğu bulmak için bir işten diğerine hareket edecektir. Çalışanlarının bir çoğunun psikolojisi sabit bir engellenmişlik hissi ve bu iş bir an evvel bitse de kurtulsam başka yerlere gitsem düşüncesi olacaktır.
Kişisel gelişim eğitim paketi bir yandan özel hayatımızda diğer yandan iş hayatımızda bizi daha yükseklere taşımak için gerekli bilgi ve becerileri geliştirmemiz amacıyla hazırlanmıştır. Bir yandan profesyonel hayatta karşımıza çıkacak pek çok konuyla nasıl başa çıkacağımızı tanımlarken, diğer yandan özel hayatımızda mutlu ve huzurlu bir hayat sürmemiz için gerekli yaklaşımları doğru tespit etmemizi ve uygulamamızı sağlayacak bilgiler sunmaktadır.
İletişim iş ve özel yaşamın en önemli unsurlarından bir tanesi haline geldi. Sizi özel hayatınızda mutluluğa götürürken, diğer yandan iş yaşamınızda da başarılar elde etmenizi sağlayacak bir olgu. İletişimin birinci adımı anlamak, daha sonrada kendimizi doğru anlatmaktır. Karşımızdakini doğru anlamak için uygulanması gereken tekniklerin ve kendimizi doğru ifade edebilmek için ihtiyacımız olan bilgilerin örneklerle sunulduğu bu eğitim paketi bundan sonraki ilişkilerinizde başarılı sonuçlar almanız için pek çok pratik yöntem sunmaktadır.
 
Neden Sertifika ?
Çünkü, sertifikalar artık iş hayatındaki kariyerinizi etkileyen, iş hayatına başlamanızda size avantaj sağlayan, eğitimlerinizi belgelendirme fırsatı sunan en önemli öğe olarak karşımıza çıkmaktadır. Sertifika, eğitim aldığınız konu hakkında yeterli bilgiye ve işinizi yapabilecek yeteneğe sahip olduğunuzu gösterirken, aynı zamanda da konu ile ilgili eğitimlere son derece hâkim olduğunuzu göstermektedir.
Sertifika, iş hayatınızda kazandığınız yaşam ve iş tecrübesini de belgelemenizi sağlar.
Bütün bunlar sizin bir adım öne geçmenizi, dikkat çekmenizi sağlarken, kariyer planlarınıza çabuk ulaşmanıza da yardım edecektir.
 
Avantajları nelerdir ?
•Birden çok alanda sertifika alabilir, rakiplerinize göre avantaj sağlayabilirsiniz.
•Diğer diploma programlarına (yüksek lisans, master) göre daha ucuzdur.
•Diğer diploma programlarına (yüksek lisans ,master) göre çok daha kısa sürelidir.
•Birden çok eğitim alanlarında sertifika sahibi olabilirsiniz.
•Bilgi ve tecrübelerinizi belgelendirebilir, kariyerinize avantaj olarak aktarabilirsiniz.
•Eğitimler akademisyenler veya konusunda uzman profesyoneller tarafından verildiğinden tecrübelerinden yararlanabilir, güncel konuları takip edebilirsiniz.
•Sertifika programları sonunda kariyer koçluğu ve iş bulma gibi ürünlerden yararlanabilir, kariyer hayatınızı şekillendirebilirsiniz.
•Meslek değiştirmek, farklı bir iş veya sanat öğrenmek kısacası yaşamına yeni bir yön vermek,
•Hayatlarına yeni bir renk katmak isteyenler de, sertifika ve diploma programlarını tercih ediyorlar.
 
KİMLER KATILMALI?
İstedikleri Kişilerden “Evet” Yanıtı Almak İsteyenler
Etkili İletişim Kurmak İsteyenler
İşinde Atılım Yapmak isteyenler
Kariyerinde İlerleme İsteyenler
Eğitim ve Kariyer Gelişim Planlarını Yapmak İsteyen Öğrenciler, Gençler
Şirket Sahipleri
Yöneticiler ve Yönetici Adayları
Halkla İlişkiler Uzmanları
Satış Ekipleri
Ürün ve Hizmet Yöneticileri
 
PROGRAMIN KİMLER İÇİN UYGUNDUR?
- İnsan kaynakları alanında uzmanlaşmak isteyen her birey
- Şirketlerin insan kaynakları biriminde çalışan ve kendilerini yönetim
konularında geliştirmek isteyenler...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. HAFTA SEMİNER PROGRAMI
26.02.2011   9:30 - 16:30
 
Eğitim Koordinatörü
Altan ÖZEN
(Kariyer, İş ve Yaşam Eğitmeni)
 
 
ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ ve ZAMAN YÖNETİMİ
Sertifikalı Eğitim Semineri
 
Eğitimin Amacı:
 
İletişim ve sunum becerilerinin geliştirilmesi ile işletmelerin iletişimsizlik ve yetersiz sunum nedeni ile gerek işletme içi gerekse işletme dışında karşılaştıkları sorun ve eksiklikleri en aza indirgemek.
 
Eğitimin İçeriği:
İletişimin temelleri,
Bireysel-kurumsal iletişim zinciri ve bir süreç olarak iletişim,
Davranışsal ve algısal açıdan iletişim,
İşletme içi ve dışı sözlü, yazılı ve görsel iletişim,
İletişim sürecinde, sosyal, ekonomik, sosyo-ekonomik, kültürel, toplumsal, çevresel etkiler ile etmenler ve bunların yönetimi,
Etkin dinleme ve kendini dinletebilme, hazırlık ve olgunluk evreleri,
İletişimde dil, vurgu, mesaj oluşturma, beden dilini çözme ve kullanma,
İletişim sürecinde imaj oluşturma ve koruma,
Kurumsal ve bireysel iletişim ile kurum içi ve kurum dış iletişim,
Karşı tarafı ve bulunulan ortamı anlama, ortam beklenti analizi,
İletişim sorunları analiz ve bireysel, kurumsal ve ortamsal sorunların giderilmesi,
İletişim sürecinde öndelik etme, süreci etkin yönetme,
İletişimde sadelik, etki yaratma, soru-cevap yöntemleri,
Sunum süreci ve çeşitleri, birincil, ikincil faktörler ve yardımcı elemanlar,
Görsel ve yazılı sunum hazırlama teknikleri,
Sunum dinleyicisi ve ortamı ortam ve beklenti analizi, koşullara göre sunumu çeşitlendirme ve süreci yönetme,
Etkili sunum materyalleri hazırlama, materyalleri sunma,
Sunumda giriş konuşması, dikkat toplama, vurucu cümleler ve materyaller, soru-cevap yönlendirme, sunum ajanı kullanma,
Katılımcıları motive etme,yönlendirme ve etki sahası yaratma teknikleri,
Zamana süreye, konuya, amaca, hedef kitleye ve ortama göre sunum çeşitleri.
 
İŞ ve İNSAN İLİŞKİLERİ-ÖFKE KONTROLÜ(STRES YÖNETİMİ)
Yurdumuzda yapılan bir araştırmada 10 kişiden 8ʹinin iş yerini değiştirmek istediği, bu kişilerden 6ʹsının ise sebep olarak "iş yerindeki davranışları" öne sürdüğü görülmüştür."İş ve İnsan İlişkileri" seminerimizde bu alanlarda yıllar boyunca yapılmış psikolojik ve toplumsal araştırmaların sonuçlarını ve bilimsel yaklaşımları bir sohbet tadında bulacak, seminere katılan binlerce insanın yaşadığı olaylarla birlikte iş ve özel yaşamınızı bir kere daha gözden geçirme fırsatını yakalayacaksınız.
Öfkenizi daha iyi kontrol etmeyi, iletişimde "sen dili", ben dili" ve "onlar dili" yaklaşımlarını öğreneksiniz. Yazılı, sözlü yada beden diliyle yapılan iletişimlerdeki temel hataların daha iyi farkına varacaksınız. İyi ve kötü dinleme hakkında çok şeyler bulacaksınız.İletişim engellerini, iletişimde cinsiyetin etkilerini göreceksiniz.
Paradigma kavramını sizlere sunarken, insanların bakış açılarının ne kadar birbirinden farklı olabildiğini, bir iş içinde ne kadar çok doğrunun olabileceğini, yaşacaksınız.İnsanların birbirine bazen çocukça, bazen de sanki ana-babalarıymış gibi davrandıklarını ve bunların farkında bile olmadıklarını göreceksiniz. Bunları yaşamınıza aktardığınızda ise iletişim becerilerinizle beraber iç huzurumuz ve öz güvenimiz artacak, stresimiz azalacak.
İş yaşamında ve özel yaşamda insanların sevgi ve güven deposu olarak aradıkları, problem çözen, bulundukları yerde denge unsuru olan insanlardan olacaksınız ve doğal olarak da saygınlığınız artacak...
 
Eğitimin Üst Konu Başlıkları:
İletişim Nedir?
Öfke Kontrolü.
Yazılı-sözlü-Sözsüz iletişim
İletişim engelleri
Kötü dinleme şekilleri
Paradigma ve Algı
İletişimde cinsiyet faktörü
Temel davranış modelleri (çocuk-yetişkin-ana, baba davranışları)
Kişilik ve kişiliği etkileyen faktörler
Ön yargılar
Sorumluluk, verim ve öneriler
 
 
 
II. HAFTA SEMİNER PROGRAMI
05.03.2011   9:30 - 16:30
 
Eğitim Koordinatörü
Aydın BELET
(Pazarlama Uzmanı, CEO)
 
HALKLA İLİŞKİLER ve ORGANİZASYON
Şirketler ve diğer kurumlar için reklam dışındaki tüm iletişim süreçlerinin yönetilmesi kurumsal iletişim profesyonelleri tarafından gerçekleştirilir. Kurumun müşteri, potansiyel müşteri, ortak, tedarik gibi paydaşları ile iletişimlerini yöneten kurumsal iletişimciler aslında çok farklı alanlarda sahip oldukları becerilerini ve bilgi birikimlerini çalıştıkları kurum içi seferber ederler.
İletişim becerileri ve organizasyonel beceriler bunların başında gelmektedir.
İyi bir kurumsal iletişim yöneticisinin görevi tüm bu iletişim süreçlerini şirketin itibarını yükseltecek sağlıklı bir şekilde yönetmektir.Bu süreçlerde en çok yardım aldığı kurumlar ise halkla ilişkiler şirketleridir.
Kurumsal iletişimin kurum dışında yürütülen kısımları başta halkla ilişkiler ajansları olmak üzere etkinlik yönetimi, sosyal sorumluluk yönetimi ve sponsorluk yönetimi yapan firmalar tarafından gerçekleştirilmektedir.
Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Sertifika Programı katılımcılarına hem kurum hem de ajans tarafında bu süreçlerin nasıl işlediği üzerine kapsamlı bir eğitim vermektir.
 
Eğitimin Üst Konu Başlıkları:
Kurumsal İletişim
Stratejik Halkla İlişkiler Yönetimi
Medya İlişkileri
Müşteri Deneyimi Yönetimi
Kriz Yönetimi
Etkinlik Yönetimi
Sponsorluk Yönetimi
Sosyal Sorumluluk Projeleri Yönetimi
 
STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Yeni nesil yönetim anlayışında bir şirketin en değerli varlıkları insan kaynakları olarak kabul edilmektedir. Bunu içtenlikle kabul etmiş şirketlerde geleceklerini iyi tasarlamak için insan kaynaklarına ciddi yatırımlar yapmaktadırlar.
Doğru işe doğru kişinin seçimi, insan kaynağının ilgili iş için en iyi şekilde eğitilmesi, çalışanların kariyerleri için gerekli yönlendirmelerin yapılması, insan kaynağının verimliliğinin ölçülmesi...
Şirketlerde insan kaynakları yöneticileri tarafından yürütülen bu süreçler, o şirketlerin gelişiminde önemli rol oynamaktadır.
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı, bu alanda bir kariyer hedefleyenlere kapsamlı bir eğitim vermeyi amaçlıyor.
 
Eğitim Konuları:
İnsan Kaynakları Anlayış ve Uygulaması
Küresel Değişme, Örgütsel Davranış ve İKY
Rekabet Ortamında İKYʹnin Etkinlik Alanları
İKYʹnin Planlaması ve Stratejik Planlama
İş Analizi, İnsan Kaynakları Seçme ve Yönlendirme
İşe Alma, Yerleştirme ve Değerlendirme
İş Analizi ve Kullanım Alanları
Personel Seçme ve Yönlendirme
Performans Yönetimi
Personel Eğitimi, Geliştirilmesi ve Yetilendirilmesi
Personel Eğitimi
İşgücü Eğitimi
İşgücünün Güçlendirilmesi ve Yetkilendirilmesi
İş Değerlemesi, Ücretlendirme, Yararlandırma ve Ödüllendirme
İş Değerlemesi ve Ücretlendirme
Motivasyon, İş Doyumu ve Performans
Özendirme ve Ödüllendirmeler
Performans Yönetimi
İş Yeri Koşulları ve İşyeri/İş İlişkileri
İşyeri ve Çalışma Koşulları
Çalışan-İşveren İlişkileri
İş gören Hakları ve Disiplin
Kamu Yönetiminde İKY
İşgören/işveren İlişkileri (Yeni Yasa)
Örgüt Yönetimi ve Örgütsel Davranış
Örgüt; Yaklaşımlar, Temel ilkeler ve İKY