Seferberlik Yetkisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzalı Yeni Yönetmelikle Güçlendirildi

Seferberlik Yetkisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzalı Yeni Yönetmelikle Güçlendirildi
1990'da yürürlüğe giren 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü', Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla değiştirilerek 'Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği'ne dönüştürüldü. Bu değişiklikle, seferberlik yetkisi Bakanlar Kurulu'ndan alınıp Cumhurbaşkanı'na verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla seferberlik ve savaş durumuyla ilgili yeni yönerge Resmi Gazete'nin bugünkü baskısında yayımlandı. 24 Mayıs 1990 tarihli ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ‘Seferberlik ve Savaş Durumu Yönetmeliği' yürürlükten kaldırıldı. Buna ek olarak, ‘Seferberlik ve Savaş Durumu Yönetmeliği’ hayata geçirildi. 24 yıldır Bakanlar Kurulu'nda bulunan 'seferberlik ilan etme' yetkisi, yeni yönergeyle birlikte Cumhurbaşkanı'nın yetkisine geçti. Yeni yönetmelik, isyan ve ayaklanma durumlarında seferberlik ilanına karar verebilecek şekilde değiştirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Cumhurbaşkanı, aşağıda belirtilen durumlarda genel veya kısmi seferberlik ilanına karar verebilecek:

- Savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi

- Ayaklanma olması veya vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli veya eylemli bir kalkışmanın veya ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten ve/veya dıştan tehlikeye düşüren davranışların ortaya çıkması

Hemen Resmî Gazete'de Yayımlanacak

Seferberlik ilanı kararı, yürürlüğe gireceği tarih ve saat belirtilerek, aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) onayına sunulacak. Eğer TBMM toplantı hâlinde değilse, derhal toplantıya çağrılacak.

Seferberlik veya savaş durumu ilanı duyurusunda, kaymakamlıklar, belediyeler, ve muhtarlıklar tüm imkanlarını kullanarak her türlü iletişim araçlarını kullanarak seferberlik ilanını bütün köy, mahalle ve en küçük yerleşim birimlerine kadar duyuracak.

resmi2.webp