SANAYİİ ODASI OTEL İNŞAATINI BUGÜN SATACAK

SANAYİİ ODASI OTEL İNŞAATINI BUGÜN SATACAK
Karaman TSO Otel İnşaatını Kiraya Veremeyince Satış Kararı Aldı
Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu tarafından kiraya verilemeyen otel binası 12 Şubat Cuma (bugün) saat 15:00 de satışa çıkarılıyor.
 
Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Toktay yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Odamız bünyesinde önceleri hizmet binası olarak yapımına başlanan, daha sonrada otel binası olarak düzenlenen inşaatımız kiraya verilmek üzere ihale edilmiştir. Uygun talipli olmadığı için SPK onaylı Gayrimenkul Değerlendirme Şirketi tarafından değer tespiti yapılarak, meclisimizin onayı alınarak 12 Şubat 2010 Cuma günü saat: 15.00 de Odamız Toplantı salonunda satışına karar alınmıştır. İlgilenen Üyelerimize duyurulur."
 
KARAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.
 
İli: Karaman
İlçe-Mahalle: Merkez - Yeşil ada
Ada / Parsel / Pafta No: 1543 / 7 / 18-M-I
Yapı Ruhsatı No: 1/6-6
Tarihi: 13.02.2007
Bina Kullanım Alanı: 6265 m2
Yapının Taban alanı: 746 m2
Parsel Alanı: 9402 m2
 
AÇIK ARTIRMA BAŞLANGIÇ BEDELİ: 2.600.000,00-TL
GEÇİCİ TEMİNAT: 50.000,00-TL
 
1-Odamız mülkiyetinde bulunan ve yukarıda mahallesi ada, parsel ve cinsi m2 si bulunan açık artırma başlangıç bedeli (m2/TL) geçici teminatı belirtilen taşınmaz mallar; oda meclisimizin 16/12/2009 tarih 11 sayılı kararı gereğince, Açık Teklif Usulü (Artırma) ile ilanat yapılmak suretiyle satılacaktır.
 
2-Açık Teklif Usulü (Artırma) ile yapılacak satışa katılacaklardan istenecek belgeler:
Teminat makbuzu veya teminat mektubu, tasdikli kanuni ikametgah belgesi, nüfus cüzdanı sureti, şirket adına ihaleye gireceklerin noterden tasdikli imza sirküsü ve yetki belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.
 
3-Otel inşaatı ve arsasının satış bedeli, ihalenin kesinleşme tarihi itibarıyle %50ʹsi peşin, kalan %50ʹsi 30 gün, 60 gün, 90 gün içerinde üç eşit taksitte odamız muhasebe servisine ödenecektir.
 
4-İhale 12/02/2010 tarihinde Cuma günü saat 15:00ʹde odamız meclis salonunda meclis üyeleri huzurunda yapılacaktır.
 
5-İhale ile ilgili şartname hakkında detaylı bilgi mesai saatleri içerisinde odamızdan ücretsiz olarak temin edilebilir ve görülebilir.
 
6-3065 sayılı KDV kanunuʹnun 3.md. D bendi gereğince; müzayede ile yapılan satışlardan dolayı odamız katma değer vergisine tabidir.
 
7-Her türlü Vergi, Resim ve Harç ile diğer tüm masraflar alıcıya aittir.
 
8-Odamız İhaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespitte yetkilidir.
 
9-İhale oda meclisince 15 gün içerisinde onaylanır.
 
10-3226 Sayılı Finanssal Kiralama Kanunu gereğince Leasing kullanarak gayrimenkul alınabilir.
 
11-2886 Sayılı Yasaya mani hali olmayan herkes ihaleye katılabilir.