PTT 10 Bin Personel Alımı Mayıs 2024! Başvuru Şartları Belli Oldu!

PTT 10 Bin Personel Alımı Mayıs 2024! Başvuru Şartları Belli Oldu!
PTT’de çalışmak isteyen milyonlarca aday, PTT’nin personel alımlarını takip ediyor. Peki, PTT 10 bin personel alımı yapılacak mı, başvuru şartları neler? İşte konuya ilişkin tüm merak edilenler…

Türkiye’nin en büyük kamu kurumlarından PTT, sık sık personel alımlarıyla gündeme geliyor. Ayrıca, PTT’de çalışmak isteyenler de 10 bin personel alımının yapılıp yapılmayacağını ve başvuru şartlarını merak ediyor. Peki, PTT 10 bin personel alımı yapılacak mı? İşte cevabı…

PTT, zaman zaman hem kendi bünyesinde ve hem de iştiraki olan PTTEM Teknoloji’de istihdam etmek için personel alımları yapıyor. Ancak bu alımlar genel olarak sınırlı sayıda kalıyor. PTT’de çalışmak isteyen milyonlarca aday ise uzun zamandır beklenen ancak gerçekleşmeyen PTT’nin büyük personel alımını bekliyor.

ptt-emeklilere-destek.jpg

PTT 10 BİN PERSONEL ALIMI

Yakın zamanda PTT’nin 10 bin personel alımı yapacağın ilişkin iddialar ortaya atılmıştı. PTT’nin büyük bir personel alımı yapacağı beklense de henüz buna yönelik resmi bir açıklama yapılmadı. PTT’nin 10 bin personel alımı resmi olarak açıklandığı zaman haberimizde yer vereceğiz.

is-arayanlara-mujde-ptt-dusuk-kpss-puaniyla-personel-alimi-basliyor-yas-sartina-dikkat-67862896-9.jpg

BAŞVURU ŞARTLARI

PTT, personel alımlarında başvuru yapmak isteyen adaylar için bazı birtakım şartları talep ediyor. Bu alımlarda genel başvuru şartları yer alırken, bazı kadrolara yönelik özel şartlar da belirleniyor. PTT’nin olası bir personel alımında başvuracak adaylardan talep edeceği genel başvuru şartları ise şu şekilde:

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.
c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak