PAZAR GÜNÜ AÇMAK İÇİN RUHSAT GEREKMİYECEK

PAZAR GÜNÜ AÇMAK İÇİN RUHSAT GEREKMİYECEK
Müjdeyi Ahmet Yenilmez verdi.
Karaman Esnaf ve Sanatkârları Odalar Birliği Başkanı Ahmet Yenilmez, hafta tatili kanununun 4ʹncü ve 5ʹinci maddesinde sayılan ve hafta tatilinden istisna tutulan iş yerlerinin belediyelere başvurarak ruhsat alma zorunluluklarının olmadığını söyledi.
 
Yenilmez, yaptığı açıklamada ilgili kanuna göre böyle bir zorunluluk olmadığı yönünde Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunun İçişleri bakanlığına önceden bir müracaatı olduğunu fakat bakanlığın bu başvuruyu reddettiğini söyledi.
 
Bunun üzerine bu işlemin iptali istemiyle Ankara 1.İdare mahkemesine Esas:2009/1822 dosya nosu ile açılan davanın Konfederasyon lehine sonuçlandığını ifade eden yenilmez şunları kaydetti:
 
ʹʹBurada bir haksızlık vardı. Yanlışlık hukuktan geri döndü. Buna göre hafta tatili kanununun 4ʹncü ve 5ʹinci maddelerinde sayılan; lokantalar, fotoğrafhaneler, kahvehaneler, fırıncılar, yalnız yaş meyve ve tütün satanlar, matbaalar, münhasıran yevmi gazete bayileri, umumi bahçeler, tiyatrolar, spor, konferans ve konser salonları, sinemalar, halkı eğlendirmeye mahsus oyun mahalleri, kulüpler, piyango bileti satış şubeleri, hanlar, oteller, hamamlar, liman, iskele ve istasyon gümrük, antrepolardaki tahliye ve nakliye şirket ve cemiyetleri, yapıcılık, tuğlacılık gibi işlerde, tütün, incir üzüm, meyan kökü, zeytin, ağaç palamudu, susam, fındık, pancar gibi zirai ve sınaî mahsulâtın işlenmesi ve manipülasyonu gibi açık havada ve senenin bir kısmında yürütülen veya faaliyeti mevsime tabi olan işler veya bu işlerin yürütüldüğü müesseseler, turistik, hediyelik ve hatıra eşya satan ticarethane ve müesseseler, nalbantlar, alet ve edevatı ziraiye tamircilerinin pazar günü iş yerlerini açmaları için belediyeden ruhsat alarak harç ödemeleri gerekmektedir.
 
Yine aynı kanuna göre, kasaplarda Pazar günü saat 13.00ʹe kadar belediyeden ruhsat alarak harç ödemeden iş yerlerini açık bulundurabilecektir.ʹʹ