Pankobirlik, ülke sathında Birlik ruhunu canlandırdı

Pankobirlik, ülke sathında Birlik ruhunu canlandırdı
Pankobirlik Genel Başkanı Dr. Recep Konuk, Dünya Kooperatifçilik Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.
21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Pankobirlik Genel Başkanı, AB Holding ve Konya Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Recep Konuk,” 1.672.000 insanımız güçlerini Pankobirlik çatısı altında bulunan 31 kooperatifte birleştirdi ve tüm ülke sathında birlik ruhunu canlandırırken, modern tarımın yaygınlaşmasına, refah ve zenginliğin gözden ırak hanelere ulaşmasına öncülük etti” dedi.
Birleşmiş Milletler’in 2012 yılını Dünya Kooperatifler Yılı ilan ettiğini bildiren Pankobirlik Genel Başkanı Dr. Recep Konuk, Dünya Kooperatifçilik Günü ile ilgili mesajında şunları söyledi;
“Amaç, kooperatif iş modelinin hem ekonomik hem de sosyal kalkınma da oynadığı rol ve önemin kavranmasını sağlayarak yeni bir dinamizmin oluşmasını sağlamak. Sosyal ve iktisadi kalkınmanın nimetlerini daha geniş kesimlere ulaştırmak. Yoksullukla mücadelede geniş kesimlerin iktisadi güçbirliği yapmalarını sağlayacak zemini hazırlayarak, iktisadi faaliyet alanlarının genişlemesini sağlamak. Tek tek küçük, ancak birleşince büyük bir iktisadi güç haline gelecek atıl kaynakların birleşmesini temin ederek, sahiplerine refah ulaştırmak.
Birleşmiş Milletler, hem hükümetler hem uluslararası kuruluşların katılacağı organizasyonlarla bir kooperatifçilik modasına öncülük edeceği hedef tarihi belirlemiştir. Bir kooperatifçi olarak biz de Birleşmiş Milletlerin bu kampanyasını merak ve heyecanla bekliyoruz. Ancak bu atıl ve sessiz bir bekleyiş değildir. Birleşmiş Milletlerin bir hedef yıl belirlemesi bu gün yapabileceklerimizi yapmamıza da engel değildir. Kaldı ki, adım atmak için, hızlanmak için bizim medeniyetimizin bir kampanyaya, bir hedef tarihe de ihtiyacı yoktur.
1930’lu yıllarda kooperatifçiliğin geliştirilmesi için ülkemizin akademik camiasına kazandırılan Kessler o yıllarda, “dünya üzerinde ekonomik gücüne imrenerek baktığımız hiçbir ülke yoktur ki, o ülkenin ekonomisi kooperatifçiliğin omuzlarında yükselmemiş olsun” diyor. Kessler bu sözleriyle bir rehberlik yapıyor, o yıllar da hem insanımıza hem de ekonomi bürokrasisine. Aslında Türkiye’nin bu rehberliğe, tercümeye, tarife ihtiyacı yoktu. Çünkü bizim medeniyetimiz bugün imrenerek baktığımız gelişmiş ekonomilerin bundan sadece bir asır önce keşfettiği kooperatifçiliğin daha gelişmiş modellerinin mucididir. Ahilik, loncalar, imece bizim medeniyetimizin duygu, vicdan, dayanışma, yardımlaşma ve insani boyutla da zenginleştirdiği ve halen gelişmiş kooperatif uygulamalarının bile seviyesine erişemediği çağlar öncesinin çağdaş ötesi sosyo-ekonomik örgütlenmeleriydi. Hem kültürü, hem sosyal hayatı, hem inancı, hem de medeniyet tarihi el ve güçbirliğine müsait olan milletimizin kooperatifçilikten refah ve zenginlik üretmek için ne rehbere, ne kampanyalara ne de başarı örneklerine ihtiyacı yoktur. İhtiyacımız olan kendimizi keşfetmektir. Kendimizi keşfettiğimiz de bugün çağdaş ve gelişmiş dediğimiz uygulamalar için bile Türk Kooperatifçilik Modeli ortaya çıkacaktır.”
 “Pancar Kooperatifleri olarak bizler maddi ve fikri zeminde yaşanan zorluklara rağmen, kendimizi keşfederek geliştirdiğimiz modelin başarısını sahada ispatladık” diyen Pankobirlik Genel Başkanı, AB Holding ve Konya Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Recep Konuk şunları ifade etti;
“İddialı konuşmamızın hem sebebi hem gücü bundandır. İlk şeker fabrikasını el ve güçbirliği ile Türk çiftçisi kurdu. Adı kooperatif olmasa da modelin ruhunu yakalayarak, sosyo-ekonomik tarihi birikimine sahip çıktığını ispat etti. Kooperatif çatısı olmadan da birlik ruhunu yakalamış olan biz pancar üreticileri evrensel kabul görmüş ve işlevleri ile başarısı uygulamada ispat edilmiş bu ekonomik modelle kooperatif çatısı altında yarım asrı aşkın süredir, refahın ve zenginliğin tarlaya, üreticiye ulaşması için mücadele veriyoruz. Üretici kooperatifleri olarak başladığımız yolculukta üretimden, toplu girdi teminine, oradan tarımsal sanayiye ve sanayicilikten de teknoloji üretimine uzanan bir süreç geliştirdik. Ve bir fark ortaya koyduk çağdaş kooperatifçiliğe göre; modeli vicdanla, insan merkezli yaklaşımla, sosyal sorumlulukla zenginleştirdik. 1.672.000 insanımız güçlerini 31 kooperatifte birleştirdi ve tüm ülke sathında birlik ruhunu canlandırırken, modern tarımın yaygınlaşmasına, refah ve zenginliğin gözden ırak hanelere ulaşmasına öncülük etti.
Türkiye’nin önünde adını bugünkü modelden alan, ancak ilhamı kendi medeniyet tarihinde olan bir kooperatifçilik modeli vardır. Bu modelin başarısı da uygulamada ispatlıdır. İktisadi sistemimize bu modeli dahil ederek, zenginlik ve refah üretmek için iki yıl sonrasını beklemeye de lüzum yoktur. El ve güç birliği ile sosyo-iktisadi sistemimize yeni bir sinerjiyi ve dinamizmi derhal ve hemen kazandırmak için yeterli birikimimiz mevcuttur. O birikimi ve o birikimin sisteme katacağı maddi manevi kaynağı atalete mahkûm etme, atıl vaziyette bırakma lüksümüz yoktur.
İlhamını Anadolu’nun birikiminden alan, kurduğu modeli insani duygu ve davranış kalıplarıyla zenginleştiren, iddiasına ilk günkü gibi kararlılıkla sahip çıkan ve elde ettiği tecrübe ve birikimle Türk Kooperatifçiliğine ve ülke ekonomisine katkı verme azim ve kararlılığından asla taviz vermeyen, refah ve zenginliğin her kesime ve herkese ulaşmasını amaç edinen Pancar Üreticileri Kooperatifleri ve onun sahipleri adına, birlik ruhunun her meselenin çaresi olduğunu hatırlatarak ve Türk Kooperatifçiliğine emek vermiş değerli büyüklerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anarak, 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Gününü kutluyorum.”